//
Loed praegu...
Masinaehitus, elektri- ja robotitehnika / Mechanical, Robotics and Electrical Engineering

Priit Kulu. Sepatöö. TalTech kirjastus, 2021

Sepatöö kohta on ilmunud raamatuid vähe, viimane jäi 2001. aastasse ja seegi oli tõlge soome keelest. Käesolev raamat üritab täita lünka sepatööd käsitlevate trükiste osas.

Raamatus tutvustatakse metallide avastamislugu, sepatööd läbi aegade, rauasüsiniksulameid, sepistamist, sepistamiseks vajalikke tööriistu, töö põhivõtteid jne.

Raamatu lõpus on erialane sõnavara eesti ja inglise keeles, lisadena rauatöö kroonika ning otsingut lihtsustav aineregister.

Tegemist on õpperaamatuga kõrgkoolide ja kutsekoolide õpilastele, aga ka kutselistele seppadele ja iseseisvalt sepatöö oskusi omandavaile tegijaile.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused