Keskkonnatehnoloogia

“Tuuma energia : nüüdisaegse tuumaenergeetika arengusuunad ja väikesed moodulreaktorid”, 2021

Tegemist on hariva ja Eestist lähtuva ülevaatliku sissejuhatusega vastuolulisse energialiiki – tuumaenergiasse. Tuumaenergeetika on üks enamlevinumaid puhtaid energialiike, millest ei saa kõrvale vaadata, kui otsida  vastust küsimusele, kuidas kustutada inimeste ja masinate üha kasvavat energianälga nii, et alles jääks ka puhas loodus ja planeedi ressursid ei hävineks. 9 autorit on kaante vahele koondanud ülevaate kõigest, mis  seostub tuumaenergeetikaga: selle sünnilugu, kasutuselevõtt, toimimispõhimõtted, kasutusvaldkonnad, reaktoritüübid, nende ohutus ja tulusus, radioaktiivsete jäätmete olemus, käitlemine ja ladustamine.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv