Hoonete ehitus

“Ehitusõiguse käsiraamat”, 2022

Käsiraamatus selgitatakse terviklikult ja lihtsalt lahti ehitusõiguse põhimõisted, menetlused ja nende seosed, et lugeja mõistaks kogu ehitise elukaare vältel, mida ja miks on vaja teha.

Raamatus käsitletakse ehitise planeerimise, ehitus- ja kasutuslubade taotlemise, projekteerimise ja töövõtulepingute sõlmimise, ehitise hooldamise, lammutamise ja seadustamise küsimusi.

Käsiraamat võiks olla kohustuslik lugemine kõigile ehituse ja kinnisvara valdkonna töötajatele, kes ei ole planeerimise, projekteerimise jne tippspetsialistid, ent puutuvad nende teemadega ühel või teisel määral igapäevaselt kokku.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv