Majandus ja juhtimine

Mike Griffiths “Agile lllustrated : A Visual Learner’s Guide to Agility”, 2021

Agiilsus on võime luua muutusi ja neile reageerida, see on viis ebakindlas ja muutuvad keskkonnas toime tulla ja edu saavutada. Mõiste „agiilsus“ defineeriti 2001. aastal Agiilse Manifesti loomisega. Peamine erinevus teiste lähenemistega on fookuse hoidmine inimeste vahelisel koostööl ja iseorganiseeruval meeskonna.

Raamatus tutvustataksegi Agiilse manifesti 4 väärtust, 12 printsiipi ja projektijuhtimise sõltumatuse deklaratsiooni. Teemade tutvustamiseks on rohkelt mõttekaarte ja PMI-ACP eksamitel testitud ülesandeid.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv