//
Arhiiv

Logistika ja transport / Logistics and transport

This category contains 96 posts

P. C. Stubbs, W. J. Tyson, M. Q. Dalvi. Transport Economics: Revised Edition. Routledge, 2017

Tegemist on faksiimiletrükiga raamatust, mis ilmus esmakordselt 1980. aastal. Raamatus uuritakse Suurbritannia transpordimajanduse süsteemi nii teoreetilisest ja empiirilisest vaatevinklist. Suurbritannia transpordisüsteemi kasutavad kõik, praktiliselt kaheksandik isiklikest kulutustest läheb transpordile. Käsitlemist leiab nii transpordi planeerimine, rahvusvaheline transport, nõudlus, pakkumine, hinnakujundus, investeeringud, samuti laevandus ja lennundus. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item … Continue reading

Driver distraction: A Sociotechnical Systems Approach. CRC Press, 2019

Nagu raamatu pealkirigi ütleb on tegu sotsiotehnilise süsteemse lähenemisega sõidukijuhti segavatele teguritele. Autojuhi tähelepanu ei haju ainult inimliku puuduse tõttu, vaid võib ka tingitud olla rahvusvaheliste ja kohalike komiteede, valitsuste ja regulaatorite autotööstuse ja uuenduslike seadmete arendajate tegevusest. Raamat analüüsib süsteemi tervikuna ning annab teoreetilise, metodoloogilise ja praktilise panuse häirivate tegurite temaatikasse, päästmaks elusid. Teos … Continue reading

Disruptive Transport: Driverless Cars, Transport Innovation and the Sustainable City of Tomorrow.

Kui sulle pakuvad huvi innovaatilised muutused linnatranspordi valdkonnas, siis laenuta see raamat. Teoses arutletakse põnevate ideede üle, näiteks kuidas võimaldada kõigile linnaelanikele transport. Isejuhtivad sõiduvahendid, mehitamata sõiduvahendid, Hyperloop, Segwayd, e-tõukerattad jne – kõikide nende kasutamise mõjudest saad lugeda raamatust. Niisamuti ka sellest, kuidas võiks liikluskorraldust keskkonnasõbrlikuks muuta. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see … Continue reading

Christos N. Pyrgidis. Railway Transportation Systems: Design, Construction and Operation. CRC Press, 2018

Christos N. Pyrgidise raamatus tutvustatakse raudteeveo süsteeme ning pakutakse ülevaadet reisijateveo ja kaubaveoga seotud tehnilistest aspektidest, projekteerimisest ja ehitamisest, ohutusest, raudteesõidukite stabiilsust ja juhtimist reguleerivatest tehnikatest jne. Tekstid on lihtsalt ja loogiliselt esitatud ning illustreeritud kasulike näidetega. Tegemist on vajaliku materjaliga raudteeinseneridele, transpordifirmade juhtidele, tootjatele  ning raudtee uurijatele ja kõigile neile, kes vajavad uusimat teavet … Continue reading

Innovative Logistics Services and Sustainable Lifestyles: Interdependencies, Transformation Strategies and Decision Making. Springer, 2019

Teose eesmärk on seostada tarneahela juhtimist ja logistikateenuste ümberkujundamist säästva logistika, tarbimise ning elustiiliuuringutega. Ümberkujundamine aitab arendada jätkusuutlikke ärimudeleid ja teeb teed säästvale majandusele. Raamat võiks huvi pakkuda akadeemikutele, poliitikutele ja teistele selles valdkonnas otsuste tegijatele. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available Please follow and like us:

Venkat Sumantran, Charles Fine and David Gonsalvez. Faster, Smarter, Greener: The Future of the Car and urban mobility. The MIT Press, 2017

Raamatus tutvustatakse uut linliku liikumiskeskkonna arhitektuuri (CHIP-arhitektuur), mida hoiab koos ühenduvus (connectivity), heterogeensus (heterogeinity), intelligentsus (intelligence) ja isikupärastatus (personalization). Autorite sõnul põhinevad autotööstuse tulevikustrateegiad kolmel sambal: autode elektrifitseerimine, nende ühendamine, iseseisva võimekuse loomine ja selle sobitamine jagamismajandusega. Kui 20. sajand oli auto sajand, siis 21. sajandil on meie pikk armastussuhe autoga otsa saamas. Tänapäeva inimesed … Continue reading

Suzanne K. Kearns. Fundamentals of International Aviation. Routledge, 2018

Tegemist on asjakohase sissejuhatava raamatuga rahvusvahelise lennunduse põhitõdedest. Iga peatükk tutvustab erinevat valdkonda lennundusest – lennunduse ajalugu, lennundusõigus, turvalisus, kaugjuhitavad õhusõidukid (droonid) jne. Kõikide teemade lahti seletamiseks on lisatud rikkalikult juhtumiuuringuid, jooniseid ja skeeme. Raamat annab hea ülevaate lennundustegevusest ning erinevatest karjäärivõimalustest. Sobilik lugemismaterjal kõigile lennunduses töötavatele inimestele – lennunduse reguleerijatele, hooldusinseneridele, pilootidele, stjuuardessidele, lennuettevõtete … Continue reading

Chris Hall. Modern Signalling Handbook. Ian Allan Publishing, 2016

Tegemist on väikese signalisatsiooni käsiraamatuga. Materjali leiab nii signalisatsiooni arengutest 19., 20. ja 21. sajandil, traditsioonilistest signaliseerimise meetoditest, semafori erinevatest signaalidest, liikluskorralduses kavandavatest muudatutest. Lisaks heidetakse pilk moodsasse kontrollkeskusesse, tutvustatakse automaatset hoiatussüsteemi (AWS), rongide kaitse ja hoiatussüsteemi (TPWS), automaatset rongikaitset (ATP), Euroopa Raudteeliikluse juhtimissüsteeemi (ERTMS) jne. Raamatu teemad on illustreeritud rohkete fotode, jooniste ja illustratsioonidega. … Continue reading

Peter J. Bruce. Understanding Decision-making Processes in Airline Operations Control. Ashgate, 2011

Raamat keskendub suuresti tähelepanuta jäänud teemale nagu lennu operatsiooni juhtimiskeskus (Airline Operations Control Centres, OCC) ning annab üllevaate, kuidas seal otsuseid langetatakse.  OCC on lennunduse närvikeskus ja vastutab igapäevaste sõiduplaanide tegemiste eest. Teose esimene osa annab teemale tausta ning teine pool tutvustab ulatuslikku uurimust, mis analüüsib töötajate otsuse tegemise protsessi mitmes juhtimiskeskuses. Vaata, kas raamatut … Continue reading

Yong Qin, Limin Jia. Active Safety Methodologies of Rail Transportation. Springer, 2019

Raamat on pühendatud raudteetranspordi kahele peamisele probleemile, milleks on töö efektiivsus ja ohutus. Rohkete juhtumiuuringute abil esitatakse raamatus raudteeveo terviklik ohutuse tagamise süsteem, mis hõlmab endas nii rongi komponentide kvantitatiivset identifitseerimist kui prognoosimist, ohutuse ja usaldusväärsuse hindamise meetodeid, raudteetranspordi riskihindamist raudteevõrgu tasandil. Lisaks analüüsitakse liiklussüsteemi ohutusprognoose. Raamat on mõeldud transporditööstuse professionaalidele, transpordisüsteemi administraatoritele, inseneridele, bakalaureuse … Continue reading

Varasemad postitused

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com