//
Arhiiv

Materjaliteadus / Materials Science

This category contains 14 posts

Carbon-Based Smart Materials. De Gruyter, 2020

Artiklikogumikus tutvustatakse süsinikul põhinevaid nn intelligentseid materjale, mida kasutatakse informatsiooni-, kommunikatsioonitehnoloogiates, biomeditsiinilistes rakendustes (hüpotermia ravi, ravimite väljatöötamine), ehitustehnoloogias jm. Antud materjalide eeliseks on nende madal hind, kuumuse- ja korrosioonikindlus, vastupidavus ja suurepärased mehaanilised omadused eriti nanotasandil. Süsinimaterjalide rahvusvahelise kogukonna spetsialistid ja insenerid arutlevad keskkonnasõbralike, kulutõhusate ja laiendamiskõlblike protsesside üle antud valdkonnas. Vaata, kas raamatut saab … Continue reading

Achim Frick. Practical Testing and Evaluation of Plastics. Wiley-VCH Verlag GmbH, 2019

Tänapäeval kasutatakse plastiku mõistet samas tähenduses polümeeri või polümeermaterjaliga. Polümeer on suhteliselt uus materjal, mille tööstuslik kasutamine algas 20. sajandil. Käesolevasse raamatusse on koondatud kokku veel raskesti kättesaadavad ja värsked teadmised, mida võib leida vaid algupärastest materjalidest. Tutvustatakse plasti kui tehnomaterjalide liiki, selle omadusi, kvaliteedikontrolli, toodetud plastikute osiseid ja tootmisel tekkinud vigade käsitlemist ning nende … Continue reading

Igor L. Shabalin. Ultra-high Temperature Materials I, II: A Comprehensive Guide and Reference Book. Springer, 2014

Tegemist on 2-osalise teatmeraamatuga materjaliteaduse valdkonnast. Esimeses osas tulevad vaatluse alla süsinik, rasksulavad metallid (volfram, reenium, osmium, tantaal, molübdeen, nioobium, iriidium) ning nende ühendid oksiidid, nitriidid, karbiidid, boriidid ja silitsiidid, teises osas kuumusekindlad metallilised karbiidid (tantaalkarbiidid, hafniumkarbiidid, nioobiumkarbiidid, tsirkooniumkarbiidid). Raamatud on mõeldud erinevate tasemete üliõpilastele, inseneridele, teadlastele. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see … Continue reading

Biodegradable Composites: Materials, Manufacturing and Engineering. De Gruyter, 2019

Komposiitmaterjal on valmisatatud kahest või enamast materjalist, millel on oluliselt erinevad füüsikalised või keemilised omadused. Komposiitide kasutus on tänu nende erilistele mehaanilistele ja füüsilistele omadustele suurenenud. Suurema tähelepanu alla on sattunud keskkonda vähem mõjutavad biolagunevad ja looduslikud komposiidid. Raamat keskendub teemale, kuidas selliste materjalide mehaanilisi omadusi suurendada, et anda neile laiem kasutusala. Vaata, kas raamatut … Continue reading

Porous Polymer Networks. Central West Publishing, 2019

Poorsed materjalid pakuvad huvi tänu laiale kasutusalale. Viimaste aastate jooksul on saavutatud märkimisväärseid edusamme nende materjalide struktuuri ja omaduste arendamisel. Raamat on kasulik nii polümeersete, keemiliste ja biokeemiliste materjalide inseneridele kui ka praktiseerivatele teadlastele tehastes ja akadeemiates. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available Please follow and like us:

Hemiyoti Kalita. Shape Memory Polymers: Theory and Application. Walter de Gruyter GmbH, 2018

Kujumäluga polümeerid on materjalid, mis säilitavad oma ajutise kuju kuni see mingi välise teguri abil taastatakse. Raamatus tutvustatakse laia ringi kujumäluga polümeeride rakendusalasid. Antakse ülevaade materjali printsiipidest ja mehhanismidest, nende klassifitseerimisest. Tose eesmärk on katta kogu teooria,  arutelud ning viimased arengud kujumuutva polümeeridega seotud valdkondades. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item … Continue reading

Muralisrinivasan Natamai Subramanian. Basics of Polymers, Volume I and II. Momentum Press, 2019

Esimene osa on polümeeri testimise keemilistest meetoditest. Eesmärk on saavutada polümeertoodete kõrge tootmis- ja kvaliteedikontroll. Saab teavet polümeeride identifitseerimise ja iseloomustamise kohta. Teine osa tutvustab mitmekülgseid meetodeid seadmete tõhusaks kontrollimiseks. Polümeerid läbivad töötlemise ajal mitmesuguseid muutusi, antud raamatus keskendub autor tehnikatele, mis parandavad toodete kvaliteeti. Tutvustatakse paljutõotavaid polüümeride testimise instrumentaalseid meetodeid. Vaata, kas raamatut saab … Continue reading

Materials processing: Fundamentals 2019. Springer Nature Switzerland AG, 2019

Käesolevas raamatus sisalduv materjal kajastab materjalide töötlemise alast sümpoosiumi, mis toimus TMS (The Minerals, Metals & Materials Society) aastakoosoleku ja näituse ajal 2019. aastal Texases San Antonios. Sümpoosiumil oli hulgaliselt esitlusi füüsika, massi ja soojuse transportimise aluste, termodünaamika, arvutusvedeliku dünaamika valdkondadest, samuti valdkondadevahelisi esitlusi ja vestlusringe. Materjalidest kajastati nii värvilisi kui musti metalle ja töötlemisprotsessidest … Continue reading

Processing of Green Composites. Springer, 2019

Raamat keskendub keskkonnasõbralikele komposiitidele. Need koosnevad looduslikest kiududest ja polümeersest maatriksist, nende siduvus on selle teose põhiteema. Veel võib lugeda, kuidas looduslikke kiude keemiliselt töödeldakse ja nende kokkusobivusest erinevate maatriksmaterjalidega. Raamatu sisu võiks oluline olla õpilastele, teadlastele ja komposiitmaterjalidega töötavatele spetsialistidele. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available Please … Continue reading

Concise polymeric materials encyclopedia. CRC Press, 1999.

Antud entsüklopeedias on esitatud rohkem kui 1100 artiklit, kuhu on panustanud enam kui 1800 teadlast üle kogu maailma. Raamatus on käsitletud väga laia teemadevalikut, mis on seotud polümeersete materjalide sünteesi, omaduste ja kasutusaladega, uute polümeeride valmistamise või olemasolevate muutmise katalüsaatorid, ning olemasolevate polümeeride muutmisega keemiliste ja füüsiliste protsesside abil. Kõik artiklid on varustatud kasutatud kirjanduse … Continue reading

Varasemad postitused

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com