//
Arhiiv

Reaalained / Sciences

This category contains 52 posts

Eve Keerus-Jusupov. Google Analytics ettevõtjale ja turundajale. KoduleheKoolitused, 2020

Autor Eve Keerus-Jusupov on Google Analyticsit õpetanud aastast 2005 ning antud õppematerjal on selle pika töö tulemus. Tegemist on veebianalüütika õpikuga, mille eesmärgiks on aidata luua süsteem info kiiremaks kättesaamiseks ja kodulehe arendamiseks ning paremaks turundamiseks. Raamatusse on toodud kõik erialased terminid, millest saab lisainfot ka peatükkide seest. Põhjalikult on seletatud, millele veebianalüütikas tähelepanu pöörata, … Continue reading

Yasser Shoukry, Jaiprakash Pandey. Practical Autodesk AutoCAD 2021 and AutoCAD LT 2021: A No-Nonsense, Beginner’s Guide to Drafting and 3D Modeling with Autodesk AutoCAD. Packt Publishing Ldt, 2020

Tegemist on projekteerimistarkvara Autodesk AutoCAD 2020 LT tutvustava praktilise raamatuga. Autodesk AutoCAD LT sisaldab kõiki funktsioone ja käske, mis on vajalikud lihtsama plaanilise projekti loomiseks. Tarkvara võimaldab joonestamist, visualiseerimist, dokumentatsiooni ja andmete haldamist projektipõhiselt. Raamatust leiad kõik vajaliku selle võimsa tööriista kasutamiseks alates kasutajaliidese tutvustamisest edasijõudnute tööriistadeni välja. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see … Continue reading

Gümnaasiumi lai matemaatika. V, Integraal. Planimeetria kordamine. Sirge ja tasand ruumis. Avita, 2019

Ilmus laia matemaatika õpiku viies osa. Õpik sisaldab XI ja XII kursuse kõiki teemasid. Eelnevalt ilmunud osad katavad ülejäänud gümnaasiumi ainekava teemad. Õpikud on kirjutatud uuendusliku ülesehitusega ja selgituste juurde on lisatud palju näiteid. Vaata, kas raamatut saab laenutada   Please follow and like us:

Chris Sangwin. Computer aided assessment of mathematics. Oxford University Press, 2013

Raamat on kirjutatud gümnaasiumi ja ülikooli matemaatika õpetajatele. Põhilisteks märksõnadeks on arvutipõhine teadmiste hindamine ja arvutialgebra. Suurte õpilasgruppide hindamise puhul ei ole käsitsi hindamine enam mõistlik. Mõnikord on õigeid teid vastuseni mitu ja selline kontrollimine nõuab mahukat arvutamist. Raamat õpetab ja ärgitab mõtlema teemal, kuidas asendada traditsiooniline paberi ja pliiatsiga hindamine arvutialgebraga hindamisega. Vaata, kas … Continue reading

Carlo Rovelli. Aja kord. Ühinenud Ajakirjad, 2018

Aeg mängib meie igapäevases elus olulist rolli. Mida rohkem teadlased aja kohta teada saavad, seda salapärasemaks see muutub. Meile meeldiks mõelda, et aeg on midagi vääramatut ja korrapärast ja et seda saab mõõta. Teoreetiline füüsik Carlo Rovelli esitab värvika nägemuse universumist, kus meie arusaamad ajast enam ei kehti. Oma ideed saab autor teadusest, kirjandusest ja … Continue reading

Nobuo Suga, Peter Rollings. Metrology handbook: the science of measurement. Mitutoyo Ltd, 2016

Tegemist on töötleva tööstuse inseneridele mõeldud maailma juhtiva täppismõõteriistade tootja Mitutoyo metroloogia käsiraamatuga. Mitutoyo pakub laia valikut tööriistu alates kruvimõõdikutest ja nihikutest kõvadusmõõturite, mikroskoopide ja 3D koordinaatmõõtemasinateni (CMM) välja. Käsiraamatus tutvustataksegi erinevaid mõõtesüsteeme, nende töö põhimõtteid, tehnoloogiaid ja rakendusi.   Vaata, kas raamatuid saab rakendada Click to see if the item is available Please follow … Continue reading

Maido Rahula, Mati Väljas. Matemaatika ja füüsika. Valemid ning hüpoteesid. Avita, 2017

See matemaatikute poolt kirjutatud raamat kutsub lugejaid universumi avastama. Teos propageerib matemaatikat ja selle osatähtsust teiste teaduste kõrval. Autorid on lähenenud maailmale soliidselt, formuleerides oma ettepanekuid hüpoteesidena, kusjuures kõik esitatud hüpoteesid on huvitavad ja kontrollitavad. Katseid saab ise läbi teha ja kaasa arvutada. Kummutatakse väide, et matemaatika tähendab vaid kuiva valemite kirjutamist. Tegelikult tegutseb matemaatik … Continue reading

Niels Bohr. Filosoofilised mõtted. Ilmamaa, 2017

Raamatusse on kogutud 27-aastaselt Nobeli füüsikapreemia pälvinud Niels Bohri (1885-1962) artiklid, mis tutvustavad tema vaateid kvantteooriale ja filosoofiale, nagu ta neid ise avalikkusele tutvustas. Artiklid on jagatud viieks peatükiks: aatomifüüsikast kvantmehaanikani; Bohr, Einstein ja kvantmehaanika; mälestusi inimestest ja aegadest; füüsika ja eluteadused; loodusfilosoofia ja ühiskond. Teose suurimaks väärtuseks on olla ühe ajastu dokumendiks, anda seespoolne … Continue reading

Rein Laaneots, Karl Raba. Mõõtmestamine ja tolereerimine: õpik kõrgkoolidele. TTÜ Kirjastus, 2017

Tegemist on õppematerjaliga, mis on vajalik mõõtmestamise ja tolereerimise õpetamisel ning aine- ja lõputööde koostamisel kõrgkoolide kõikidel tehnikaerialadel bakalaureuse- ja magistriõppes. Õpikus kirjeldatakse tolereerimise põhimõisteid, terminoloogiat, lisaks on selgitatud tolerantside ja istude kohta kehtivate normdokumentide ülesehitust ja otstarvet. Esitatud on mõõtmeahela arvutuse alused ning raamatu lõpus on kirjeldatud toodete mõõtmeelementide tegelike mõõtmete spetsifikatsioonile vastavuse või … Continue reading

Thomas G. Mezger. The rheology handbook: for users of rotational and oscillatory rheometers. Vincentz Network, 2014

Tegemist on reoloogia käsiraamatuga, mida saab kasutada ka õpikuna. Raamatus tutvustatakse reoloogia põhimõtteid, voolamist ja viskoelastset käitumist ning kirjeldatakse, kuidas teha mõõtmisi ja neid õigesti tõlgendada. Teemade käsitlus on selge ja praktilise suunitlusega, tegevussfääridest antakse ülevaade kvaliteedikontrolli, tootmise, keemia- ja masinaehituse, materjaliteaduse ning uurimis- ja arendustegevuse valdkondadest. Materjali omandanu peaks suutma teha katseid pöörlevate ja … Continue reading

Varasemad postitused

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com