arhiiv

Reaalained

This category contains 33 posts

W. David Kelton “Simulation with Arena”, 2015

Tegemist on raamatu kuuenda trükiga. Raamatus tutvustatakse simulatsioonitarkvara Arena, mis on olemuselt sündmuspõhine simulatsioom. Arena akadeemiline versioon ja näidisfailid on saadaval raamatu veebisaidi (www.mhhe.com/kelton) kaudu. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Jüri Liiv “Füüsika õhtuõpik”, 2021

Tegemist on probleemikeskse käsitluslaadiga õpikuga. Autor on püüdnud kirjeldada miks ja millal mingi teema aktuaalseks muutus ja kuidas seda lahendada püüti. Pearõhk on füüsikanähtuste esinemisel looduses ja kasutamisel igapäevases elus. Raamatus on kaetud kõik füüsika ainevallad ja autor ei koorma lugejat liigselt valemite ja pikkade tuletuskäikudega, küll aga on kajastatud põnevaid sissevaateid füüsika ajaloost. Õhtuõpik … Continue reading

Eve Keerus-Jusupov “Google Analytics ettevõtjale ja turundajale”, 2020

Autor Eve Keerus-Jusupov on Google Analyticsit õpetanud aastast 2005 ning antud õppematerjal on selle pika töö tulemus. Tegemist on veebianalüütika õpikuga, mille eesmärgiks on aidata luua süsteem info kiiremaks kättesaamiseks ja kodulehe arendamiseks ning paremaks turundamiseks. Raamatusse on toodud kõik erialased terminid, millest saab lisainfot ka peatükkide seest. Põhjalikult on seletatud, millele veebianalüütikas tähelepanu pöörata, … Continue reading

Yasser Shoukry, Jaiprakash Pandey “Practical Autodesk AutoCAD 2021 and AutoCAD LT 2021 : A No-Nonsense, Beginner’s Guide to Drafting and 3D Modeling with Autodesk AutoCAD”, 2020

Tegemist on projekteerimistarkvara Autodesk AutoCAD 2020 LT tutvustava praktilise raamatuga. Autodesk AutoCAD LT sisaldab kõiki funktsioone ja käske, mis on vajalikud lihtsama plaanilise projekti loomiseks. Tarkvara võimaldab joonestamist, visualiseerimist, dokumentatsiooni ja andmete haldamist projektipõhiselt. Raamatust leiad kõik vajaliku selle võimsa tööriista kasutamiseks alates kasutajaliidese tutvustamisest edasijõudnute tööriistadeni välja. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER    

“Gümnaasiumi lai matemaatika. V, Integraal. Planimeetria kordamine. Sirge ja tasand ruumis”, 2019

Ilmus laia matemaatika õpiku viies osa. Õpik sisaldab XI ja XII kursuse kõiki teemasid. Eelnevalt ilmunud osad katavad ülejäänud gümnaasiumi ainekava teemad. Õpikud on kirjutatud uuendusliku ülesehitusega ja selgituste juurde on lisatud palju näiteid. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER  

Chris Sangwin “Computer Aided Assessment of Mathematics”, 2013

Raamat on kirjutatud gümnaasiumi ja ülikooli matemaatika õpetajatele. Põhilisteks märksõnadeks on arvutipõhine teadmiste hindamine ja arvutialgebra. Suurte õpilasgruppide hindamise puhul ei ole käsitsi hindamine enam mõistlik. Mõnikord on õigeid teid vastuseni mitu ja selline kontrollimine nõuab mahukat arvutamist. Raamat õpetab ja ärgitab mõtlema teemal, kuidas asendada traditsiooniline paberi ja pliiatsiga hindamine arvutialgebraga hindamisega. Vaata saadavust … Continue reading

Carlo Rovelli “Aja kord”, 2018

Aeg mängib meie igapäevases elus olulist rolli. Mida rohkem teadlased aja kohta teada saavad, seda salapärasemaks see muutub. Meile meeldiks mõelda, et aeg on midagi vääramatut ja korrapärast ja et seda saab mõõta. Teoreetiline füüsik Carlo Rovelli esitab värvika nägemuse universumist, kus meie arusaamad ajast enam ei kehti. Oma ideed saab autor teadusest, kirjandusest ja … Continue reading

Nobuo Suga, Peter Rollings “Metrology Handbook : The Science of Measurement”, 2016

Tegemist on töötleva tööstuse inseneridele mõeldud maailma juhtiva täppismõõteriistade tootja Mitutoyo metroloogia käsiraamatuga. Mitutoyo pakub laia valikut tööriistu alates kruvimõõdikutest ja nihikutest kõvadusmõõturite, mikroskoopide ja 3D koordinaatmõõtemasinateni (CMM) välja. Käsiraamatus tutvustataksegi erinevaid mõõtesüsteeme, nende töö põhimõtteid, tehnoloogiaid ja rakendusi. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Maido Rahula, Mati Väljas “Matemaatika ja füüsika. Valemid ning hüpoteesid”, 2017

See matemaatikute poolt kirjutatud raamat kutsub lugejaid universumi avastama. Teos propageerib matemaatikat ja selle osatähtsust teiste teaduste kõrval. Autorid on lähenenud maailmale soliidselt, formuleerides oma ettepanekuid hüpoteesidena, kusjuures kõik esitatud hüpoteesid on huvitavad ja kontrollitavad. Katseid saab ise läbi teha ja kaasa arvutada. Kummutatakse väide, et matemaatika tähendab vaid kuiva valemite kirjutamist. Tegelikult tegutseb matemaatik … Continue reading

Thomas G. Mezger “The Rheology Handbook : For Users of Rotational and Oscillatory Rheometers”, 2014

Tegemist on reoloogia käsiraamatuga, mida saab kasutada ka õpikuna. Raamatus tutvustatakse reoloogia põhimõtteid, voolamist ja viskoelastset käitumist ning kirjeldatakse, kuidas teha mõõtmisi ja neid õigesti tõlgendada. Teemade käsitlus on selge ja praktilise suunitlusega, tegevussfääridest antakse ülevaade kvaliteedikontrolli, tootmise, keemia- ja masinaehituse, materjaliteaduse ning uurimis- ja arendustegevuse valdkondadest. Materjali omandanu peaks suutma teha katseid pöörlevate ja … Continue reading

Arhiiv