arhiiv

Teadustöö metodoloogia

This category contains 44 posts

Gary Thomas “How to do Your Case Study”, 2016

Soovituslik raamat kõigile bakalaureuseõppe üliõpilastele, kes alustavad juhtumiuuringu läbiviimist. Tegemist on selgelt kirjutatud, hästi struktureeritud raamatuga, kus põhipunktide illustreerimiseks tuuakse reaalseid näiteid erinevatest multidistsiplinaarsetest uuringutest sotsiaalteaduste valdkonnast. Käesoleva 2. trüki uuendusena on lisatud peatükid teaduseetikast, üldistamisest ning juhtumiuuringute analüüsist. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

“Little Quick Fix”, 2018

Tegemist on kolme raamatuga sarjast “Little Quick Fix”. Iga raamat on pühendatud kindlale probleemile või mõistele, millega õppurid teadustööde või projektide kirjutamisel silmitsi seisavad. Väikeseformaadilised raamatud on värviliste jooniste ja skeemidega ning sisaldab olulisemate sõnaseletuste loendit. Esimene raamat “Understand Probability” seletab lihtsalt lahti tõenäosuse ja aitab toime tulla ebakindlusega ning teha teadlikke otsuseid edasiste sammude … Continue reading

Stephanie Marsh “User Research : A Practical Guide to Designing Better Products and Services”, 2018

Raamat keskendub sellele, kuidas inimeste ajendid ja vajadused mõjutavad nende igapäevaseid käitumismustreid. Stephanie Marsh aitab orienteeruda kasutajauuringutega seotud meetodites. Ta annab sissevaate erinevate meetodite tugevatesse ja nõrkadesse külgedesse jagades samal ajal kasulikke õpetusi, kuidas tõlgendada, analüüsida ja jagada kogutud informatsiooni. Raamatust saadavad teadmised on kasutatavad kõikides tegevusvaldkondades ja tööstusharudes. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER  

Elżbieta Danuta Niezabitowska “Research Methods and Techniques in Architecture”, 2018

Arhitektuurialane teadustöö on alati olnud oma olemuselt interdistsiplinaarne. Tänapäeval on valdkondade skaala läinud aina laiemaks. Arvestama peab uurimistöö tegemisel näiteks selliste valdkondadega nagu käitumine, tervis, keskkonnakaitse. Raamat kirjeldab ja analüüsib erinevaid teooriaid ja meetodeid, mida saaks ja võiks kasutada arhitektuuriga seotud uurimustes. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER  

Ian Brace “Questionnaire Design : How to Plan, Structure and Write Survey Material for Effective Market Research”, 2018

Tegemist on praktilise käsiraamatuga turu-uuringute teemaliste küsitluste koostamisest. Tutvustatakse küsitluste läbiviimise ja küsimustike koostamise põhitõdesid (sh online-küsimustike koostamise), erinevaid tarkvaralisi lahendusi ja mõõtevahendeid. Puudutakse ka eetilisi küsimusi, andmekaitse edusamme ning küsimustike koostamise eripära ülemaailmsete uuringu puhul. Kuna vajadus rahvusvaheliste internetipõhiste küsitluste ja andmete järele on suur ja turuülevaadete hindamisel on küsitlused ülivajalikud, siis käesolev raamat … Continue reading

Marcus B. Weaver-Hightower “How to Write Qualitative Research”, 2019

Raamat kvalitatiivse uurimuse kirjutajatele. Tänapäeval kirjutatakse kvalitatiivseid uurimusi väga erinevates valdkondades alates sotsiaalteadustest äri ja tervishoiuni välja. Kuna kvalitatiivse uurimuse puhul keskendutakse ühe objekti süvaanalüüsile ja uuritakse toimuva sisu ning tulemuseks peaks olema „oma lugu“, siis on väga oluline kirjutamisoskus. Raamatus keskendutakse, millal kirjutada, mida kirjutada, kuidas suhelda uurimuses osalejatega, kuidas teha intervjuude märkmeid, memode … Continue reading

Hilary Collins “Creative Research : The Theory and Practice of Research for the Creative Industries”, 2019

Tegemist on raamatuga uurimistöö tegemisest sellistes loomemajanduse valdkondades nagu mood, disain, arhitektuur, sotsiaalteadused, kommunikatsioon ja turundus. Tutvustatakse uurimismeetodeid, uurimisteema valimist, uurimistöö raamistiku loomist, uurimisprojekti struktureerimist, erinevaid andmete kogumise kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid meetodeid ning andmete analüüsimist, kuidas teha järeldusi ja anda soovitusi. Kasulik materjal nii bakalaureuse kui magistritöö tegijatele. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER  

Robert K. Yin “Case Study Research and Applications : Design and Methods”, 2018

Tegemist on juhtumiuuringute metodoloog Robert K. Yini raamatuga, mis on üks selle valdkonna viidatuim metodoloogiaraamat. Raamatu esmatrükk ilmus juba 1984. aastal ja käesolev trükk on kuues. Raamatus tutvustatakse rakendusi, mis demonstreerivad, kuidas juhtumiuuringu meetodit on teadlaste poolt edukalt rakendatud nii üksikult kui kombineerituna teiste uurimismeetoditega, samuti juhtumiuuringu meetodi seoseid teiste kvalitatiivsete uurimismeetoditega. Teravdatud tähelepanu all … Continue reading

Beth M. Schwartz, Janie H. Wilson, Dennis M. Goff “An Easyguide to Research Design and SPSS”, 2019

Käsiraamat on mõeldud üliõpilastele, kel on käsil kas statistilise analüüsi või teadusuuringute kursus. Statistika ja uurimismeetodid on omavahel tihedalt seotud ning tudengitele pannakse autorite poolt eriti südamele nendest kahest teemast arusaamise olulisust. Raamatu eesmärgiks on anda üliõpilastele teadustööoskusi ja aidata neid hüpoteeside püstitamisel, hüpoteeside kontrollimiseks uurimismeetodite ja statistikate valimisel, anda juhiseid SPSS statistikaprogrammi kasutamiseks ja … Continue reading

Kathrynn A. Adams, Eva K. Lawrence “Student Study Guide with IBM SPSS Workbook for Research Methods, Statistics, and Applications”, 2019

Tegemist on töövihikuga, mis mõeldud kasutamiseks koos samade autorite kirjutatud õpikuga “Research methods, statistics, and applications”. Töövihikus on harjutusülesanded teadustööde uurimismeetoditest, statistikast ja rakendustest. Iga peatüki alguses tutvustatakse lühidalt vastavat teemat, milliseid teadmisi juurde õpitakse. Järgnevad põhikontseptsioonide ja rakenduste teemalised ülesanded ja harjutused ning lõpetuseks – kuidas toimub andmete analüüs ja interpretatsioon, kasutades sotsiaalteaduslike andmete … Continue reading

Arhiiv