arhiiv

arhitektuuriteooria

This tag is associated with 14 posts

Herman Hertzberger “Architecture and Structuralism : The Ordering of Space”, 2015

Hertzberger  kirjeldab oma arhitektuurilist visiooni ja formuleerib strukturalismi selge definitsiooni. Strukturalism vaatleb erinevate osade leidmist ja nende osade omavaheliste suhete kindlaks määramist. Hertzberger viljeleb mõtteviisi, et hoonete uuskasutamiseks või taaskasutamiseks on lõpmatult võimalusi, mis annab uue impulsi säästva arengu kõnelustele. Teose sisaldab illustratsioone ja bibliograafiat. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER  

Herman Hertzberger “Lessons for Students in Architecture”, 2016

Alates Herman Hertzbergeri esimesest 1991 aastal ilmunud “Lessons for students in architecutre” väljaandest, on see raamat muutunud üle maailma arhitektuuritudengite klassikaks. Teost on trükitud väga paljudes keeltes ja hetkel saabus seitsmes kordustrükk meie raamatukogusse. Autori enda sõnul on tema “õppetundide” ehk selle raamatu eesmärk alati olnud stimuleerida õpilasi, tekitamaks nendes arhitektuurset vaimu. Teos sisaldab üle … Continue reading

Marco Frascari “Eleven Exercises in the Art of Architectural Drawing : Slow Food for the Architect’s Imagination”, 2011

Itaalia päritolu Marco Frascari on aastaid õpetanud Ameerika Ühendriikides ja Kanadas arhitektuurilist disaini. Käesolev raamat on pühendatud „mitte-triviaalsele joonisele“ uurides suhteid joonistamise ja kujundamise ning joonistamise ja mõtlemise vahel. Tegemist on õpikuga õpilastele/üliõpilastele, aga ka tegutsevatele arhitektidele, disaineritele. Arhitektuurse disaini protsessis jagunevad joonistused kahte kategooriasse: varajase uurimisfaasiga seotud kontseptuaalsed visandid ja uurimistöö tulemuste avalikustamise etapiga … Continue reading

Taiji Miyasaka “Seeing and Making in Architecture : Design Exercises”, 2014

Iga arhitekt püüdleb oma loomingus originaalsuse ja uudsuse poole, selle saavutamine on aga raske. See kuidas arhitektide ideed avalduvad on erinev, aga sarnased on teed kuidas ideid teostatakse. Arhitektid joonistavad visandeid, teevad mudeleid, suhtlevad üksteisega, analüüsivad ja teoritiseerivad teemade üle. Käesolevas raamatus pakutud „nägemise“ ja „tegemise“ tehnikaid kasutati Washingtoni Riikliku Ülikooli arhitektuuri eriala stuudiotes ja … Continue reading

Herman Hertzberger “Space and the Architect”, 2010

„Space and the Architect“ on Herman Hertzbergi laialdaselt kasutusel oleva raamatute sarja „Lessons in Architecture“ teine osa. Selle peamine teema on ruum, nii füüsiline kui ka vaimne ja intellektuaalne ruum, millega arhitekt disainimise protsessi ajal tegeleb. Autori laialdane praktiline kogemus, tema ideed ja põhjatu piltide kogu on väga hea inspiratsiooniallikas kõigile, kes tegelevad ruumi kujundamisega. … Continue reading

Simon Unwin “Analysing Architecture”, 2014

Tegemist on arhitektuuritudengite ja kõikide teiste huviliste jaoks väga kasuliku raamatu neljanda täiendatud trükiga. Teos annab sissejuhatava vaate arhitektuuri põnevasse maailma. Raamatus on rohkelt autori märkmikust pärit joonistusi. Eesmärgiga selgitada arhitektuuri disaini teoreetilist poolt on Simon Unwin toonud näiteid ja erinevaid juhtumiuuringuid kõikjalt maailmast läbi arhitektuuri ajaloo perioodide. Arhitektuur on üks maailmaga suhestumise vahend, mis … Continue reading

Tony Fry “Remaking Cities : An Introduction to Urban Metrofitting”, 2017

Raamatus arutletakse teemal, mis saab linnadest ja kuidas toime tulla linnade ees seisvate väljakutsetega, mis seotud rahvastiku kasvu, kliimamuutuste, vaesuse, toidupuuduse ja geopoliitlilse ebastabiilsusega. Disaini teoreetik ja filosoof Tony Fry pakub raamatus välja kontseptuaalseid ja praktilisi lähenemisviise, kuidas linnad muuta jätkusuutlikuks ja vastupidavaks. Teemasid on illustreeritud rahvusvaheliste juhtumiuuringutega. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER  

“From Models to Drawings : Imagination and Representation in Architecture”, 2007

Tänapäeval on hoonete konstruktsioonide esitlemisel suunitlus läinud arvutipõhiste lahenduste kasutamisele. Raamatusse koondatud artiklid vaatlevad meetodeid, mis on seotud arhitektuurijooniste tegemisega. Uurimused toetuvad ulatuslikule ajaloolisele materjalile ja  esitlusgraafika arengule. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER  

Agnes Nyilas “Beyond Utopia”, 2018

Autor Agnes Nyilas (BArch + MArch, PhD) lahkab Jaapani arhitektide grupi “metabolistid” utoopilisi linnaplaane, hiigelehitisi ja nende olemust. Teose põhiväide on, et utoopia on tegelikkuse varjatud müüt. Raamatu keskmeks on Jaapani müütliste karakteristikute järk-järguline avaldumine arhitektuuris. Autor on spetsialiseerunud kaasaegse ja nüüdisarhitektuuri disaini teooriatele. Teose eesmärgiks on pakkuda mõtlemisainet Jaapani traditsioonilise ruumikäsitluse kontseptsioonide üle. Vaata … Continue reading

Patrick Malone “Architecture, Mentalities and Meaning”, 2018

Arhitektuuriteooria peaks toimimiseks olema kujundatud nii, et see sobiks praeguste kultuuriliste, majanduslike ja poliitiliste jõududega. Käesolevas raamatus on fookuses füüsilised ja vaimsed protsessid, mis määravad elu ehitatud keskkondades. Sobilik materjal õpilastele ja teadlastele, kes huvitatud arhitektuuriteooriast ning arhitektuuri ja teiste valdkondade vahelistest suhetest. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER  

Arhiiv