//
Arhiiv

arhitektuuriteooria

This tag is associated with 14 posts

Leonhard Lapin. Arhitektuur: Sissejuhatus ruumilisse mõtlemisse. L. Lapin, 2019

Tuntud eesti arhitekti ja arhitektuuriteoreetiku teos käsitleb arhitektuuri kui ruumikunsti selle laias tähenduses. Raamat on sobilik lugemiseks kõigile haritud inimestele, kes on huvitatud ehituskunstist ja ehitusest, tehiskeskkonnast uues, loodussäästvas koosluses. Raamatu peategelaseks on Leonhard Lapin ise ja tema kujunemine. Loe lisaks Toivo Tammiku artiklit Sirbis 10.05.2019. https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/raamatud-ruumist/ Vaata, kas raamatut saab laenutada Please follow and … Continue reading

Robert Bornwell. A Torch at Midnight: A Study of John Ruskin’s The Seven Lamps of Architecture. Pallas Athene, 2017

Tegemist on 1849 esmatrükina ilmunud John Ruskini raamatu „Arhitektuuri seitse lampi“ uurimus. Tegemist on teed rajava teosega, kuna Ruskini poolt sõnastatud teooriale toetub terve läänemaailma restauraatorite konserveeriv ja autentsust väärtustav suund. Annab ülevaate arhitektuuri teooriast ja printsiipidest gooti stiili taassünni ajastul. Raamat peidab endas palju tumedaid ja salajasi tähendusi ning sisaldab struktuuri ja keelt, mida … Continue reading

Herman Hertzberger. Architecture and Structuralism: The Ordering of Space. Nai010 publishers, 2015

Hertzberger  kirjeldab oma arhitektuurilist visiooni ja formuleerib strukturalismi selge definitsiooni. Strukturalism vaatleb erinevate osade leidmist ja nende osade omavaheliste suhete kindlaks määramist. Hertzberger viljeleb mõtteviisi, et hoonete uuskasutamiseks või taaskasutamiseks on lõpmatult võimalusi, mis annab uue impulsi säästva arengu kõnelustele. Teose sisaldab illustratsioone ja bibliograafiat. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the … Continue reading

Herman Hertzberger. Lessons for students in architecture. nai010 publishers, 2016

Alates Herman Hertzbergeri esimesest 1991 aastal ilmunud “Lessons for students in architecutre” väljaandest, on see raamat muutunud üle maailma arhitektuuritudengite klassikaks. Teost on trükitud väga paljudes keeltes ja hetkel saabus seitsmes kordustrükk meie raamatukogusse. Autori enda sõnul on tema “õppetundide” ehk selle raamatu eesmärk alati olnud stimuleerida õpilasi, tekitamaks nendes arhitektuurset vaimu. Teos sisaldab üle … Continue reading

Marco Frascari. Eleven Exercises in the Art of Architectural Drawing: Slow Food for the Architect’s Imagination. Routledge, 2011

Itaalia päritolu Marco Frascari on aastaid õpetanud Ameerika Ühendriikides ja Kanadas arhitektuurilist disaini. Käesolev raamat on pühendatud „mitte-triviaalsele joonisele“ uurides suhteid joonistamise ja kujundamise ning joonistamise ja mõtlemise vahel. Tegemist on õpikuga õpilastele/üliõpilastele, aga ka tegutsevatele arhitektidele, disaineritele. Arhitektuurse disaini protsessis jagunevad joonistused kahte kategooriasse: varajase uurimisfaasiga seotud kontseptuaalsed visandid ja uurimistöö tulemuste avalikustamise etapiga … Continue reading

Taiji Miyasaka. Seeing and Making in Architecture: Design Exercises. Routledge, 2014

Iga arhitekt püüdleb oma loomingus originaalsuse ja uudsuse poole, selle saavutamine on aga raske. See kuidas arhitektide ideed avalduvad on erinev, aga sarnased on teed kuidas ideid teostatakse. Arhitektid joonistavad visandeid, teevad mudeleid, suhtlevad üksteisega, analüüsivad ja teoritiseerivad teemade üle. Käesolevas raamatus pakutud „nägemise“ ja „tegemise“ tehnikaid kasutati Washingtoni Riikliku Ülikooli arhitektuuri eriala stuudiotes ja … Continue reading

Herman Hertzberger. Space and the Architect. 010 Publishers, 2010

„Space and the Architect“ on Herman Hertzbergi laialdaselt kasutusel oleva raamatute sarja „Lessons in Architecture“ teine osa. Selle peamine teema on ruum, nii füüsiline kui ka vaimne ja intellektuaalne ruum, millega arhitekt disainimise protsessi ajal tegeleb. Autori laialdane praktiline kogemus, tema ideed ja põhjatu piltide kogu on väga hea inspiratsiooniallikas kõigile, kes tegelevad ruumi kujundamisega. … Continue reading

Simon, Unwin. Analysing Architecture. Routledge, 2014

Tegemist on arhitektuuritudengite ja kõikide teiste huviliste jaoks väga kasuliku raamatu neljanda täiendatud trükiga. Teos annab sissejuhatava vaate arhitektuuri põnevasse maailma. Raamat on täis tikitud autori märkmikust pärit joonistustega. Eesmärgiga selgitada arhitektuuri disaini teoreetilist poolt on Simon Unwin toonud näiteid ja erinevaid juhtumiuuringuid kõikjalt maailmast läbi arhitektuuri ajaloo perioodide. Arhitektuur on üks maailmaga suhestumise vahend, … Continue reading

Tony Fry. Remaking Cities: An Introduction to Urban Metrofitting. Bloomsbury, 2017

Raamatus arutletakse teemal, mis saab linnadest ja kuidas toime tulla linnade ees seisvate väljakutsetega, mis on seotud rahvastiku kasvu, kliimamuutuste, vaesuse, toidupuuduse ja geopoliitlilse ebastabiilsusega. Disaini teoreetik ja filosoof Tony Fry pakub raamatus välja kontseptuaalseid ja praktilisi lähenemisviise, kuidas linnad muuta jätkusuutlikuks ja vastupidavaks. Teemasid on illustreeritud rahvusvaheliste juhtumiuuringutega. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click … Continue reading

From Models to Drawings. Routledge, 2007

Tänapäeval on suunitlus hoonete konstruktsioonide esitlemisel arvutipõhiste lahenduste kasutamisele. Raamatusse koondatud artiklid vaatlevad laiemat meetodeid, mis on seotud arhitektuurijooniste tegemisega. Uurimused toetuvad laiale ajaloolisele materjalile esitlustehnikate nagu perspektiiv ja graafika arengule. Lisaks tutvustavad tööd erinevaid kattumiskohti paljude arhitektuuriga seotud valdkondadega. Nendeks on näiteks visuaalne kunst, film ja kirjandus. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to … Continue reading

Varasemad postitused

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com