arhiiv

asfalt

This tag is associated with 7 posts

Dallas N. Little, David H. Allen, Amit Bhasin “Modeling and Design of Flexible Pavements and Materials”, 2018

Õpik elastsete teekatendite modelleerimisest ja konstrueerimisest. Autorid kasutavad materjalide omaduste, pingete, deformatsioonide ning sõiduteede olukorra halvenemise ennustamiseks nüüdisaegset arvutusmehaanikat ning materjaliteadusel ja pideva keskkonna mehaanikal põhinevat teaduslikku lähenemist. Üliõpilastele ja praktikutele mõeldud õpik, mis aitab sõiduteede projekteerijatel omandada meetodeid säästvate sõiduteede projekteerimiseks nii traditsiooniliste kui uuenduslike tehnoloogiate abil. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER    

“Advanced Asphalt Materials and Paving Technologies”, 2018

Teede kattematerjalide ja erinevate tehnoloogiate uurimisel on tehtud viimase kümnendi jooksul märkimisväärseid edusamme. Sinna alla kuuluvad soojalt segatud asfaldi tehnoloogia, kummist asfalt, bioasfalt, nanomaterjalide kasutamine, uued konstrueerimistehnikad ning uuenduslikud betoonmaterjalid. Kõikide nende valdkondade arengute kohta kirjutatud eelretsenseeritud artiklitekogumik on mõeldud tööstustele, teadlastele, valitsusasutustele ning teistele asjasse puutuvatele huvigruppidele. Vaata sadavust e-kataloogist ESTER    

Ljun Sun “Structural Behavior of Asphalt Pavements”, 2016

Usaldusväärne juhendmaterjal mõistmaks võtmetähtsusega mahhanisme pikema elueaga teede ehitamiseks. Tegemist on inseneeridele ja teadlastele mõeldud üksikasjaliku juhendiga asfaltkatte struktuurse käitumise kohta. Sealhulgas kaetakse teemasid nagu teede temperatuuriline jaotus, raskete sõidukite mõju teede konstruktsioonile, teede halvenemise põhjused. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER  

J. Cliff Nicholls “Asphalt Specification and Testing”, 2017

Raamatu eesmärgiks on vaadata läbi kõik viisid, kuidas asfalti iseloomustada ja spetsifitseerida. Seejuures on pearõhk omaduste mõõtmiseks kasutatavatel katsemeetoditel. Asfalt on tähelepanuväärne ja kasulik materjal nii kiirteede ehituses, lennuväjadel kui teistes katendites. Erinevates tingimistes, asukohtades, liiklustihedustes on nõudmised katendile ja selle kihtidele ning konstruktsioonile erinevad. Raamatust saab teada kõik, mida sa asfaldist teadma pead ja … Continue reading

Animesh Das “Analysis of Pavement Structures”, 2015

Raamatus analüüsitakse asfaldist ja betoonist teekatete omadusi ning vastupidavust koormusele ja temperatuurile. Teos aitab lugejatel mõista füüsika ja mehaanika põhiprintsiipe, mis on seotud teekatete analüüsiga ning formuleerida oma uurimisküsimusi ja lahendada valdkonna probleeme. Teemast huvitatuile on toodud rohkem kui 300 viidet erinevatele allikatele edasiseks uurimiseks. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

“Asphalt Pavements : Proceedings of the International Conference on Asphalt Pavements, Raleigh, North Carolina, USA, 1-5 June 2014. Volume 1-2”, 2014

Põhja-Carolinas Ameerikas toimus 1.-5. juunil 2014 rahvusvaheline asfaldist teekatteid käsitlev konverents. Selle konverentsi ettekannetest on koostatud kaheosaline väljaanne nimega “Asphalt pavements”. Konverentsikogumikus arutletakse laia teemaderingi üle – asfalti säästvad tehnoloogiad, kvaliteedikontroll, hooldus, asfaldi mikromehaanika ja mikrostruktuurid, asfalt ja keskkond, lisaks väga palju muid erinevaid teedeehituse teemasid. Raamat pakub kindlasti huvi teedeehituse õppejõududele ja professionaalidele. Vaata saadavust … Continue reading

Vello Mespak “Väike asfaldiraamat III. Asfaltkatete elukaar”, 2013

Väikese asfaldiraamatu I osa ilmus 2008. aastal ja käsitles asfaltsegude koostist, omadusi ning projekteerimist. 2011. aastal ilmunud „Väikese asfaldiraaamatu“ II osa kandis alapealkirja „Asfaltkatted“ ja selles tehti juttu ehitamisest. Käesolev „Väike asfaldiraamat III“ ei ole autori Vello Mespaki sõnul mitte õpik asfaltkatetele spetsialiseerunud teedeehitusinseneridele, vaid lihtsalt ülevaatlik abivahend teetöölistele, omavalistuste töötajatele ja ka üliõpilastele. Raamat … Continue reading

Arhiiv