//
Arhiiv

avalik ruum

This tag is associated with 4 posts

Urban Design Lab Handbook : Dialogue-oriented Urban Transformation Processes and Practical Approaches from Latin America and the Caribbean. Jovis, 2019

Tegemist on käsiraamatuga, mis koondab materjale Viini linnaplaneerimise laboratooriumi poolt läbi viidud uurimistööst Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonnast. Antud piirkonnas elab 78% elanikkonnast linnades ja uurimistöö keskendus kontekstuaalsetele planeerimisprobleemidele. Aastatel 2013-2018 läbi viidud juhtumiuuringud enam kui 20 erinevas linnas koos 250 illustratsiooniga pakuvad üksikasjalikku ülevaadet Ladina-Ameerika ja Kariibi mere linnaplaneerimise probleemidest 2010-ndatel aastatel (nt Panama … Continue reading

Square! Positively Shrinking : Urban Regeneration Tools for Shrinking Communities : Estonian National Exhibition at the XVII International Venice Biennale of Architecture = Plats! Väärikas kahanemine : Meetmed avaliku ruumi taaselustamiseks kahanevates piirkondades : Eesti ekspositsioon XVII Rahvusvahelisel Veneetsia Arhitektuuribiennaalil. Estonian Centre for Architecture, 2020

Raamat on kõnekate fotodega artiklikogumik Eesti väikelinnadest. Kogumik peaks saatma Eesti näitust edasi lükkunud XVII rahvusvahelisel Veneetsia arhitektuuribiennaalil. EV100 raames käivitunud projekti “Hea avalik ruum” eesmärk oli parendada linnapilti keskväljakute korrastamise kaudu. Korrastatud ja kaasajastatud linnapilt paneb nende elanikud uhkust tundma oma kodulinna üle ja muudab selle tervikuna atraktiivsemaks. Raamat keskendub projektis osalenud kaheksa väikelinna eduloole. … Continue reading

Recoding the City: Thinking, Planning, and Building the City of the Nineteenth Century. jovis Verlag GmbH, 2019

19. sajandil toimus Euroopas rahvusriikide asutamine, industrialiseerimine ja sellega kaasnesid tohutud sotsiaalsed muutused. Käesolevas raamatus uuritakse, kas muutused, mis said alguse 19. sajandi teises pooles, mõjutavad endiselt meie igapäevaelu. Raamatus pakutakse lugemiseks erinevaid lähenemisviise arusaamaks linnade ümberkodeerimise fenomeni erinevate linnade näitel (Rooma, Berliin, London, Pariis, Budabest, Zagreb jne), esseid linnateooriast, linnahügieenist ja planeerimise instrumentidest. Raamatu … Continue reading

Architecture, Festival and the City. Routledge, 2019

Ajalooliselt on linnafestivalid toiminud justkui kinnitusena, et linnaelanikud ja linn jagavad ühiseid arusaamu ning identiteeti. Raamat uurib kodanike ja linna vahelist suhet linnaarhitektuuri kaudu. Massiürituste ajal tekib linnale  nn “riietus” – püsitatakse ajutised ehitised, riputatakse üles kaunistused, tekivad alternatiivselt kasutatavad alad, mis sulanduvad linnapilti ja muudavad seda. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see … Continue reading

Varasemad postitused