arhiiv

betoonkonstruktsioonid

This tag is associated with 3 posts

“Betoonelementide tolerantsid”, 2019

Juhendmaterjali eesmärk on koondada ja anda kommenteeritud ülevaade betoonelementide valmistamise ja ehitamise standardite ning juhiste kohastest tolerantsinõuetest. Selles juhendis toetutakse valmistustolerantside määratlemisel betoonvalmistoodete üldeeskirjadele EVS-EN 13369 ja/või asjakohasele tootestandardile, vajadusel standardile EVS-EN 13670 ja teistele juhendmaterjalidele. Juhendmaterjal on valminud koostöös Eesti suuremate betoonvalmistoodete valmistajate ja teiste ehitusala asjatundjatega. Juhendi koostamisel kasutasid koostajad lisateavet mitmetest betoonelementide tolerantse … Continue reading

Akhtar Surahyo “Concrete Construction : Practical Problems and Solutions”, 2019

Raamat on 2002. aastal välja antud raamatu põhjalik uuendus, mis sisaldab viiteid Kanada, Ameerika ja Euroopa standarditele. Lisandunud on peatükk kvaliteedikontrolli meetodite ja betoonehitise kvaliteedi tagasmise kohta. Raamatu esimeses osas antakse ülevaade tavalise ja mitmesuguste töödeldud betoonide kohta ning tutvustatakse nede füüsikalisi omadusi. Teine osa toob esile betooni peamised halvenemise põhjused ning materjali kaitsmise erinevad … Continue reading

Vello Otsmaa “Betoonkonstruktsioonide arvutamine : õpik kõrgkoolidele”, 2014

Käesolev raamat on mõeldud eelkõige ehituserialade üliõpilastele ning betoonkonstruktsioonide projekteerimisega tegelevatele inseneridele. Lugejale on vajalikud eelnevad teadmised betoonkonstruktsioonide-alastest põhimõistetest. Raamatu koostamisel on lähtutud ühelt poolt sellest, et teos oleks kasutatav käsiraamatuna, aga samas on üritatud vältida standarditele ja käsiraamatutele iseloomulikku formaalset esituslaadi, selgitades soovitatavat arvutusmetoodikat ka sisulisest küljest. Raamatu juurde kuulub CD, millelt leiab programmi … Continue reading

Arhiiv