//
Arhiiv

biokütused

This tag is associated with 2 posts

Ülo Kask, Villu Vares, Marten Saareoks. Puitkütuste kasutaja käsiraamat. Tartu Regiooni Energiaagentuur, 2020

Raamatus käsitletakse puitu kui kütust, selle omadusi, kvaliteediklasse, standardeid, räägitakse ladustamisest ja ettevalmistamisest põletamiseks, põhilistest põletustehnoloogiatest  ja – seadmetest ning nende mõjust keskkonnale. Lisaks on uuritud soojusvarustusviise rõhuasetusega soojuse ja elektri koostootmisele ning hübriidsele soojusvarustusele, antakse ülevaade küttesüsteemide kavandamisest, planeerimisest ja majandusliku tasuvuse arvutamisest. Link raamatule veebis: https://www.trea.ee/wp-content/uploads/2021/02/Puitk%C3%BCtuste-kasutaja-k%C3%A4siraamat.pdf Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to … Continue reading

Lucas Reijnders. Biofuels for road transport: a seed to wheel perspective. Springer, 2009

Raamat annab ülevaate maantetranspordis kasutatavate „roheliste“ biokütuste ajaloost, hetkeseisust ja tulevikuperspektiividest. Teaviku peatükkides käsitletakse järgmisi punkte: esimese ja teise põlvkonna vedelaid biokütuseid (mida kasutatakse elektrisõidukites), fossiilkütuste asendamist, kasvuhoonegaaside tasakaalustamist, etanooli koormust keskkonnale, rasvhapete estritest koosnevat kütust ehk „biodiislit“. Toiduainetest ning pinnase orgaanilise süsinikust toodetava kütuse kohta on välja toodud hinna, kättesaadavuse ning muud tehnoloogilised näitajad. … Continue reading

Varasemad postitused