//
Arhiiv

eetika

This tag is associated with 5 posts

Dan Ariely. (Aus) tõde ebaaususest : kuidas me kõigile – ja eriti iseendale – valetame. Äripäev, 2018

Duke’i ülikooli psühholoogia ja käitumisökonoomika professori ja juhtimismõtleja Dan Ariely raamatus uuritakse ebaausust põhjustavaid tendentse, sotsiaalseid aspekte ja tehakse katseid, mis aitavad avastada igapäevaelus ausust suurendavaid ja vähendavaid psühholoogilisi ja keskkondlikke jõudusid ning püütakse aru saada, kuidas ebaausus töötab. Petmine ja ebaausus on autori sõnul inimolemuse lahutamatu osa. Kui aga saame sotti jõududest, mis meid … Continue reading

Baruch Spinoza. Eetika : geomeetrilise korra järgi tõestatud ja viide ossa jagatud. Ilmamaa, 2016

Baruch Spinoza (1632-1677) peateos „Eetika“ on jaotatud viide ossa: jumalast, vaimu loomusest ja algupärast, afektide algupärast ja loomusest, inimese orjusest ehk afektide jõust, aru väest ehk inimvabadusest. Igas osas on toodud määratlused ja proportsioonid. Teose vormiliseks eeskujuks on Eukleidese „Geomeetria“. Spinoza „Eetikas“ on justkui kaks häält: üks liigub läbi postilaatide, määratluste, aksioomide, proportsioonide, teine liigub … Continue reading

V. Ann Paulins. Ethics in the Fashion Industry. Fairchild Books, 2014

Disainertoodete võltsingud, poevargused, orjatööjõu kasutamine, keskkonnateadlikkus, provokatiivsed reklaamid – need on vaid mõned näited eetika probleemidest tänapäeva moetööstuses. Moetööstuses, kus koostöö toimub erinevate eetiliste tõekspidamistega inimeste vahel, on oluline olla aus, hästi informeeritud ja efektiivne töötaja ning teha õigeid valikuid. Raamatus tutvustatakse kõigepealt eetika mõistet üldiselt, eetikat meie igapäevases elus, eetilisi dilemmasid ja erinevaid ajaloolisi … Continue reading

Michel de Montaigne. Esseid. Eesti Keele Sihtasutus, 2013

Michel de Montaigne’i “Esseed” on 16. sajandi hilishumanismi ajastu prantsuse aadliku sõltumatud tähelepanekud, mis on kirja pandud tema neljakümnenda ja kuuekümnenda eluaasta vahel, kuid mis praegu, rohkem kui neli sajandit hiljem, mõjuvad nii sisult kui vormilt eriti tänapäevasena. 20. sajandil avastati, et Montaigne oli mitmete uuemate suundumuste, näiteks pragmatismi ja postmodernismi eelkäija. Montaigne ei asu … Continue reading

Bernard Williams. Moraal : sissejuhatus eetikasse. Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2012

Bernard Williams oli 20.sajandi moraalifilosoofia üks juhtfiguure, keda tihti nimetatakse selle suuna „antiteoreetilise“ liini esindajaks. 1972. aastal avaldatud „Moraal“ oli Williamsi esimene teos. Oma ilmumisajal oli „Moraal“ suunatud angloameerika moraalifilosoofia tolle hetke peavoolu vastu, mis nägi eetikat peaaegu ainult metaeetika ja semantikana. Usuti, et filosoofi ülesanne on analüüsida üksnes moraali keelt, mitte “moraliseerida” ega isegi … Continue reading

Varasemad postitused