//
Arhiiv

ehitus

This tag is associated with 13 posts

Lembo Tanning. The Economic Crisis Lessons of Europe. Lambert Academic Publishing, 2015

Lembo ja Toivo Tanning annavad käesolevas raamatus põhjaliku ülevaate mittefinantssektori ettevõtete peamistest näitajatest tootmises, transpordis ja ehitussektoris enne ja pärast Euroopa majanduskriisi. Autorid analüüsivad, kuidas ettevõtted majanduskriisist üle said, kuidas suurendada oma konkurentsivõimet ning kuidas sünnivad ja surevad ettevõtted. Samuti üritatakse leida vastust järgmistele küsimusetele: Milliseid õppetunde on majanduskriis andnud Euroopa Liidule, eriti aga Balti … Continue reading

Karl Õiger. Varinguohtlikest ehitusvigadest. Professor Karl Õigeri Stipendiumifond, 2014

Karl Õiger käsitleb käesolevas raamatus oma pikaajalise praktika jooksul nähtud hoonete ja rajatiste konstruktsioonide projekteerimisel, ehitamisel-valmistamisel ja nende ekspluateerimisel esinenud suuremaid vigu, mis on põhjustanud hoonete enneaegset lagunemist, varingueelseid olukordi ja ka varinguid. Raskemate juhtumite koguarv ulatub 60ni, millest 26 olid suuremad varingud. Toodud on hulgaliselt näiteid ja analüüsitud tekkinud olukordi ning nende põhjuseid. Autori … Continue reading

Clare Olsen. Collaborations in Architecture and Engineering. Routledge, 2014

Arhitektuuris ja inseneriteaduses on toimumas suured muutused. Uued tehnoloogiad ja meetodid muudavad viisi, kuidas projekte disainitakse ja teostatakse. Arhitektid ja insenerid teevad tänapäeval tihedat koostööd, et luua terviklikke disainilahendusi. „Collaborations in architecture and engineering“ keskendub meeskonnatööle ja probleemide lahendamisele arhitektide ja inseneride vahel, et valmistada tulevasi spetsialiste ette koostööks. Autorid, arhitekt ja insener, jagavad lugejatele … Continue reading

Varasemad postitused