arhiiv

ehituskonstruktsioonid

This tag is associated with 25 posts

“David Chipperfield Architects: Architektur und Baudetails = Architecture and Construction Details”, 2022

Arhitektuuribüroo David Chipperfield Architects projektid esindavad selgust ning minimalismi. Ta sihib arhitektuurselt, sotsiaalselt ja intellektuaalselt ambitsioonikaid lahendusi. Büroo on asutatud 1985. aastal Londonis, hetkel töötavad nad üle maailma mitmes riigis ja kontinendil. See täiendatud monograafia tutvustab arhitektuuribüroo 23 rahvusvahelist projekti, seal hulgas on uusehitisi, vanade hoonete restoreerimisi, laiendusi ja ka interjööre. Raamat viib meid telgitagustesse, … Continue reading

Karl Õiger “Pindkandjatest tornide ja sildadeni”, 2021

Tegemist on raamatuga ehitustehnika eriala üliõpilastele ja ehituskonstruktsioonidega tegelevatele ehitusinseneridele. Raamatus kirjeldatakse, mis on pindkandjad (koorik- ja rippkatused, telgid ja pneumaatilised konstruktsioonid), mis on nende iseärasused, konstruktsiooni variandid, eelised ja puudused. Saame ülevaate ka koorikute teooria arengust ja pindkandjate alastest arendustöödest. Eraldi osa käsitleb tornide, erinevate sildade , puittornide, tuuleturbiini hübriidtoride küsimusi. Raamat on rikkalikult … Continue reading

“Laser Scanning : An Emerging Technology in Structural Engineering”, 2020

Raamat annab ülevaate laserskaneerimise tehnoloogia arengust ja selle mõjust konstruktioonitehnika valdkonnas, nüüdisaegsetest algoritmidest, erinevatest töötlemisvahendistest seoses konkreetsete rakendustega. Raamatus illustreeritakse mitmeid edukaid rakendusi konstruktsioonitehnikas, sealhulgas seost teiste tehnoloogiatega inspireerides spetsialiste laserskaneeringut kasutama oma igapäevases tegevuses. Tegemist on tipptasemel erialase raamatuga üliõpilastele, teadlastele ja inseneridele, kes on huvitatud laserskaneerimisest ja selle rakendustest ehitustehnika valdkonnas. Vaata saadavust … Continue reading

Gustavo Ambrosini, Guido Callegari “Roofscape Design : Regenerating the City upon the City”, 2021

Tegemist on põneva raamatuga sellest, kuidas katuseid lihtsate ja kiirete ehituskonstruktsioonide ning tehnoloogiate abil ümber kujundada. Teos annab ülevaate ülemaailmsetest kogemustest taaskasutamise erinevate strateegiate kohta. Siia on koondatud 24 juhtumiuuringut maailma erinevaist paigust (ka Tallinn ja Rotermanni kvartali piirkond). Iga juhtumi kohta on lisatud fotod, plaanid, projekti teostaja, hinnad ja lühikirjeldus projekti käigust.   Vaata … Continue reading

David Wallance “The Future of Modular Architecture”, 2021

Raamatus tutvustab David Wallace modulaarset arhitektuuri, mis on tema väitel sügavalt läbi põimunud globaliseerumise, õiglase urbanismi ja säästva arenguga. Raamatu materjal baseerub autori 15-aastasele uurimistööle ja 2005-2007 tehtud koostööle idufirmaga Global Building Modules, mille tulemusel töötati välja disain ja tehnikad uue põlvkonna moodulsüsteemidele, mis olid mõeldud taskukohaste kesk-ja kõrghoonete linnaelamute jaoks. Kasulik lugemismaterjal arhitektuuri, linnaplaneerimise, … Continue reading

Andrew Watts “Modern Construction Handbook”, 2016

Tegemist on juba klassikaks muutunud ehitusalase käsiraamatuga. Käesolev 4. trükk sisaldab laialdasi teadmisi kaasaegse ehituse kohta ja see on kasutatav paljudel kursustel õpikuna. Käsiraamat on jaotatud peatükkideks, mis käsitlevad ehitusmaterjale, seinu, katuseid, ehituskonstruktsioone, keskkonnasäästlikke materjale ja tehnoloogiaid. Kõikide konstruktsioonide ja ehitussüsteemide puhul on kirjeldatud, kuidas need kokku pannakse ja kuidas need toimivad. Illustratsiooniks on hulgaliselt … Continue reading

Roy Chudley, Roger Greeno “Building Construction Handbook”, 2016

Tegemist on autoriteetse ja mahuka üliõpilastele, ehitajatele jt ehitustööstuse spetsialistidele mõeldud käsiraamatuga, mis ilmub alates 1988. aastast. Käesolevas 11. trükis tutvustatakse nii traditsioonilisi kui ka kaasaegseid ehituspõhimõtteid ja -protsesse, juhendeid hoonete ehitamiseks ning materjale ja tehnoloogiaid ka kodusteks ehitustöödeks. Raamatu kasutamist hõlbustavad detailsed ja selged joonised. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

“Tuulduvad fassaadid”, 2017

Tuulduv fassaad on üldnimetus sellist tüüpi tarindile, kus voodrimaterjali taga on tarindi kuivamist kiirendav ja niiskustehnilist toimivust parandav katkematu õhkvahe. Raamatus antakse juhised pikaealiste ja vastupidavate fassaaditarindite projekteerimiseks ja teostamiseks nii uusehitusel kui ka remontimisel. Tuulduva fassaadi korral kehtivad hea ehitustava põhimõtted, mille järgi kontrollitakse fassaadi tehnilist toimivust ja väärtuse säilimist hoone kogu eluea jooksul. … Continue reading

“Structures. Transportation Research Board”, 2015

Käeolevas rikkaliku pildimaterjaliga ja skeemide-joonistega varustatud artiklite kogumikus käsitletakse sildade, tunnelite, vesiehitiste ehitamist, monteerimist, kandevõime testimist, samuti turvalisuse küsimusi – kuidas seismiliste kahjustuste korral kiirelt raudbetoonist sambaid parandada, kuidas muuta ehituslikku betooni tulekindlamakst erinavate uute süsinikkiuga tugevdatud polümeeride abil. Raamatus on järgmised peatükid: üldrajatised, terassillad, betoonsillad, transpordirajatiste mittepurustav katsetamine ja hindamine, tunnelid ja allmaaehitised, teetruubid … Continue reading

“Maintenance and Safety of Aging Infrastructure”, 2014

Raamat tutvustab uusimaid teadusavastusi vananevate ehituskonstruktsioonide hoolduse ja ohutuse valdkonnas. Antakse ülevaade arvutuslikest ja eksperimentaalsetest tehnikatest kahjustuste hindamisel, aga ka hoonete, sildade ja laevade hooldusel ja moderniseerimisel. Erinevate rajatiste kuluefektiivsel haldamisel ja hooldusel on vajalik nii rajatiste tehniliste omaduste kui ka kogu elutsükli jooksul tehtud kulutuste tasakaal. Peamised teemad raamatus on vananevad ehituskonstruktsioonid, kliimamuutused ja … Continue reading

Arhiiv