//
Arhiiv

ehituskonstruktsioonid

This tag is associated with 23 posts

Shell structures for architecture : form finding and optimization. Routledge, 2014

Käesolev raamat annab ülevaate koorikkonstruktsioonide kaasaegsetest disainimeetoditest. Teoses tutvustatakse vormi loomise ja struktuuri optimeerimise tehnikaid, et luua keerulisi kaardus pindu. Selleks on toodud matemaatilised valemid, arvutialgoritmid ja juhtumiuuringud. Teos on illustreeritud jooniste ja fotodega. Raamat on oluline infoallikas arhitektidele ja inseneridele, nii tudengitele kui ka praktikutele. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if … Continue reading

Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat : Eurokoodit EN 1990, 1991-1-1, EN 1991-1-3 ja EN 1991-1-4. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto, 2011

Soome Rakendusinseneride Liidu poolt välja antavasse seeriasse kuuluv raamat tutvustab ehitusnorme ja standardeid, mis puudutavad ennekõike projekteerimise aluseid, ehituskonstruktsioone ja koormuseid. Raamatus on lühendatud kujul toodud eurokoodeksid “Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused” ja “Ehituskonstruktsioonide koormused” osa 1-1, 1-3 ja 1-4. Teos on illustreeritud jooniste ja valemitega. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is … Continue reading

Mike Riley, Alison Cotgrave. Construction technology 1: House construction. Palgrave Macmillan, 2013

Tegemist on maailmas laialt kasutatava ja populaarse õpikuga, mis on mõeldud hoonete ehituse eriala tudengitele. Teose kolmas trükk on uuendatud ja täiendatud, et käsitleda uusimaid ehitustehnoloogiaid. Tudengisõbraliku ülesehitusega õpik annab samm-sammulise ülevaate ehitusprotsessist, alates planeerimisest kuni siseviimistluseni. Toodud on põhimõisted, juhtumiuuringud ja ka ülesanded. Võrreldes varasemate trükkidega on lisatud täiesti uus peatükk keskkonnasäästlikust ehitamisest. Teos … Continue reading

William M. C. McKenzie. Design of structural elements to Eurocodes. Palgrave Macmillan, 2013

Raamat annab põhjaliku ülevaate struktuurimehaanikast lähtuvalt kõige uuematest Eurocode ehitusstandarditest. Käsitletakse raudbetoon-, puit-, teras- ja kivikonstruktsioonide disaini. Teoses on hulganisti päriselust pärinevaid näiteid ja praktilisi probleeme. Raamat sobib hoonete ehituse õppekava tudengitele. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available Please follow and like us:

Björn Åkesson. Understanding bridge collapses. Taylor & Francis, 2008

Tänapäeva teadmised põhinevad sageli minevikus tehtud vigadel. Ka insenerid uurivad ajalooliste ehitiste, sh sildade kokkuvarisemist ja seda põhjustanud vigu. Reaalsete juhtumite uurimine mõjutab positiivselt uute kavandite loomist. Rikkalikult illustreeritud raamat annab detailse ülevaate rohkem kui 20 juhtumist, kui kuulsad või muul põhjusel huvipakkuvad sillad on kokku kukkunud viimase kolme sajandi jooksul. Iga juhtumit on üksikasjalikult … Continue reading

Derek Seward. Understanding structures : analysis, materials, design. Palgrave Macmillan, 2014

Käesolev raamat käsitleb ehituskonstruktsioonide materjale, disaini ja analüüsi. Tihti peetakse neid eraldiseisvateks teemadeks, aga koos käsitlemine aitab üliõpilastel aimu saada kogu ehitusprotsessist alates ideest lõpetades tulemusega. Antakse ülevaade ehitusmehaanikast, nt koormused, pinged, vääne, samuti erinevatest ehituskonstruktsioonidest nagu sõrestikud, ühendused, kaared, vundamendid jpm. Raamat on mõeldud ehituse, arhitektuuri ja geodeesia valdkondade üliõpilastele. Vaata, kas raamatut saab … Continue reading

Mark Lawson, Ray Ogden, Chris Goodier. Design in modular construction. CRC Press, 2014

Käesolev raamat annab ülevaate moodulehitusest. Teos on jaotatud peatükkideks, mis tutvustavad moodulkonstruktsioone, teras- ja betoonmooduleid, samuti seda, kuidas elamuid, haiglaid ja koole sel viisil ehitada. Käsitletakse ka erinevaid hoone osi, nagu katused ja rõdud. Lisaks on vaatluse all ka majanduslikud ja keskkonnasäästlikkust puudutavad aspektid. Raamatus tuuakse näiteks 40 moodulehituse projekti. Teos on oluliseks käsiraamatuks kõigile … Continue reading

Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. 2, Eurokoodit EN 1991-1-2, EN 1991-1-5, EN 1991-1-6, EN 1991-1-7, EN 1991-3 ja EN 1991-4 – RIL 201-2-2011. Suomen rakennusinsinöörien liitto, 2011

RIL 201-2-2011 sisaldab endas suures mahus ehitusnorme ja standardeid, mis puudutavad ennekõike projekteerimise aluseid ja kõiksuguseid koormuseid. Raamatust leiad lühendatud kujul EN 1991-1-2, EN 1991-1-5, EN 1991-1-6, EN 1991-1-7, EN 1991-3 ja EN 1991-4 standardid. Illustreeritud jooniste ja valemitega. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available Please follow and … Continue reading

Pete Silver, Will McLean. Introduction to architectural technology. Laurence King Publishing, 2013

Disaini ja tehnoloogia vaheliste seoste mõistmine on oluline, et mõista arhitektuuri tervikuna. Käesolev raamat tutvustab arhitektuuri jaoks olulisi ehitustehnoloogiaid ja –materjale. Peatükkides antakse ülevaade  materjali- ja tugevusõpetusest,  struktuurimehaanikast,  ehituskonstruktsioonidest ja nendevahelistest ühendustest ning ventilatsiooni, valgustuse ja küttega seotud aspektidest. Tutvustatakse ka raalprojekteerimise võimalusi, näiteks BIM( building information modelling). Raamatus on toodud hulgaliselt kvaliteetseid fotosid ja … Continue reading

Andrew Watts. Modern construction handbook. AMBRA!V, 2013

“Modern construction handbook“ on muutunud ehitusala klassikaks ning seda kasutatakse paljudel kursustel õpikuna. Käsiraamatu 3. trükk annab laialdased teadmised kaasaegse ehituse kohta. Raamat on jaotatud peatükkideks, mis käsitlevad järgmisi teemasid: ehitusmaterjalid; seinad; katused; ehituskonstruktsioonid; keskkonnasäästlikud materjalid ja tehnoloogiad; fassaadid. Iga toodud ehitussüsteemi ja –konstruktsiooni juures kirjeldatakse, kuidas see kokku pannakse ning kuidas see toimib. Illustratsiooniks … Continue reading

Varasemad postitused

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com