arhiiv

ehituskonstruktsioonid

This tag is associated with 25 posts

“Life-Cycle of Structural Systems : Design, Assessment, Maintenance and Management”, 2015

Raamat koosneb rahvusvahelisel sümpoosiumil Life-Cycle Civil Engineering 2014 esitatud ettekannetest. Käsitletud on peamisi aspekte rajatiste elutsükli kujundamisel, rõhuasetusega kahjustustele, seirele, hindamisele, hooldusele, rehabiliteerimisele, maksumusele ja elutsükliga seotud arvutuslikele vahenditele. Raamat sobib tudengitele, uurijatele ja praktikutele ehituse ja tööstuse kõigist valdkondadest. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

“Constructing Architecture : Materials, Processes, Structures : A Handbook”, 2013

Raamat on põhjaliku ülesehitusega ja annab teadmised ehitusmaterjalide, -konstruktsioonide ja hoone osade kohta. Teose eesmärk on anda arhitektidele teadmisi, et luua seos projekti planeerimise ja realiseerimise vahel. Välja on toodud olulised ehitusmaterjalid: betoon, puit, teras, klaas ja plastik; lisaks hoone osad nagu vundamendid, fassaadid, katused, seinad, põrandad, trepid, liftid ja muud ehituses olulised valdkonnad nagu … Continue reading

Thomas Herzog “Facade Construction Manual”, 2008

Tegemist on sisuka käsiraamatuga, mis annab teadmisi fassaadide konstrueerimise kohta. Toodud on põhitõed, millega arvestada konstruktsioonide ja välispindade kujundamisel. Teooria ilmestamiseks on valitud näiteid üle maailma, illustreerimaks põhitõdesid ja innovaatilisi lahendusi, mida on nende projektide loomisel kasutatud. Juhtumiuuringud on liigitatud ehitusmaterjalide kaupa: kivi, savi, betoon, puit, metall, klaas, plastik. Teos on varustatud jooniste ja fotodega … Continue reading

Pete Silver “Structural Engineering for Architects : A Handbook”, 2013

Käesolev raamat tutvustab peamisi teooriaid ja praktikaid, mis on erinevate ehituskonstruktsioonide loomisega seotud. Teos annab teadmised stuktuurimehaanikast, ühendades tehnilised ja kujunduslikud aspektid. Raamatus käsitletakse looduses leiduvaid struktuure nagu puu, ämblikuvõrk, munakoor, seebimullid. Lisaks stuktuurimehaanika põhjalikule selgitamisele on toodud ka juhtumiuuringud. Raamat on illustreeritud rohkearvuliste fotode ja joonistega. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

“Shell Structures for Architecture : Form Finding and Optimization”, 2014

Käesolev raamat annab ülevaate koorikkonstruktsioonide kaasaegsetest disainimeetoditest. Teoses tutvustatakse vormi loomise ja struktuuri optimeerimise tehnikaid, et luua keerulisi kaardus pindu. Selleks on toodud matemaatilised valemid, arvutialgoritmid ja juhtumiuuringud. Teos on illustreeritud jooniste ja fotodega. Raamat on oluline infoallikas arhitektidele ja inseneridele, nii tudengitele kui ka praktikutele. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Mike Riley “Construction Technology 1 : House Construction”, 2013

Tegemist on maailmas laialt kasutatava ja populaarse õpikuga, mis on mõeldud hoonete ehituse eriala tudengitele. Teose kolmas trükk on uuendatud ja täiendatud, et käsitleda uusimaid ehitustehnoloogiaid. Tudengisõbraliku ülesehitusega õpik annab samm-sammulise ülevaate ehitusprotsessist, alates planeerimisest kuni siseviimistluseni. Toodud on põhimõisted, juhtumiuuringud ja ka ülesanded. Võrreldes varasemate trükkidega on lisatud täiesti uus peatükk keskkonnasäästlikust ehitamisest. Teos … Continue reading

William M. C. McKenzie “Design of Structural Elements to Eurocodes”, 2013

Raamat annab põhjaliku ülevaate struktuurimehaanikast lähtuvalt kõige uuematest Eurocode ehitusstandarditest. Käsitletakse raudbetoon-, puit-, teras- ja kivikonstruktsioonide disaini. Teoses on hulganisti päriselust pärinevaid näiteid ja praktilisi probleeme. Raamat sobib hoonete ehituse õppekava tudengitele. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Björn Åkesson “Understanding Bridge Collapses”, 2008

Tänapäeva teadmised põhinevad sageli minevikus tehtud vigadel. Ka insenerid uurivad ajalooliste ehitiste, sh sildade kokkuvarisemist ja seda põhjustanud vigu. Reaalsete juhtumite uurimine mõjutab positiivselt uute kavandite loomist. Rikkalikult illustreeritud raamat annab detailse ülevaate rohkem kui 20 juhtumist, kui kuulsad või muul põhjusel huvipakkuvad sillad on kokku kukkunud viimase kolme sajandi jooksul. Iga juhtumit on üksikasjalikult … Continue reading

Derek Seward “Understanding Structures : Analysis, Materials, Design”, 2014

Käesolev raamat käsitleb ehituskonstruktsioonide materjale, disaini ja analüüsi. Tihti peetakse neid eraldiseisvateks teemadeks, aga koos käsitlemine aitab üliõpilastel aimu saada kogu ehitusprotsessist alates ideest lõpetades tulemusega. Antakse ülevaade ehitusmehaanikast, nt koormused, pinged, vääne, samuti erinevatest ehituskonstruktsioonidest nagu sõrestikud, ühendused, kaared, vundamendid jpm. Raamat on mõeldud ehituse, arhitektuuri ja geodeesia valdkondade üliõpilastele. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Mark Lawson “Design in Modular Construction”, 2014

Käesolev raamat annab ülevaate moodulehitusest. Teos on jaotatud peatükkideks, mis tutvustavad moodulkonstruktsioone, teras- ja betoonmooduleid, samuti seda, kuidas elamuid, haiglaid ja koole sel viisil ehitada. Käsitletakse ka erinevaid hoone osi, nagu katused ja rõdud. Lisaks on vaatluse all ka majanduslikud ja keskkonnasäästlikkust puudutavad aspektid. Raamatus tuuakse näiteks 40 moodulehituse projekti. Teos on oluliseks käsiraamatuks kõigile … Continue reading

Arhiiv