//
Arhiiv

elektrimasinad

This tag is associated with 6 posts

Meinhard T. Schobeiri. Gas Turbine Design, Components and System Design integration. Springer, 2017

Tegemist on maailmas tunnustatud eksperdi Meinhard T. Schobeiri raamatuga, milles käsitletakse  gaasiturbiinide erinevate komponentide konstruktsiooni ja nende integreerimist terviklikku süsteemi. Mõeldud praktiseerivatele gaasiturbiinide konstrueerijatele, tööstuses töötavatele inseneridele, samuti turbomasinate kursuse õppejõududele ja üliõpilastele. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is availableble

Kuno Janson, Ants Kallaste. Elektrimasinate alused. TTÜ Kirjastus, 2017

Tänapäeva maailm on mehhaniseeritud, automatiseeritud ja üha enam ka robotiseeritud. Selles tehnikaga küllastunud maailmas on põhiliseks liikumise tekitajaks elektrimootor. Igal inseneril peaks olema vähemalt üldine ettekujutus, kuidas elektrimootor töötab. Käesolevas õpikus käsitletakse elektrimootorite, elektrigeneraatorite ja trafode ehitust, tööpõhimõtet ja arvutuse aluseid. Lühendatud mahus on toodud ka elektrimasinate mõistmiseks vajalikud teemad (füüsika, mehaanika, elektrotehnika alused). Erilist … Continue reading

Saurabh Kumar Mukerji. Electromagnetics for Electrical Machines. CRC Press, 2015

Raamat annab tervikliku ülevaate elektromagnetismi käsitlusest ja selle rakendamisest elektrimasinate projekteerimisel. Teos on koostatud India ülikoolides ja instituutides elektrimasinate kursusel loetavate materjalide põhjal. Keerukas teema on lahti harutatud süstemaatiliselt ja lihtsas vormis. Sisu osas on piirdutud eeskätt teooriga ning rõhuasetus on pigem mõistetel kui probleemilahendamise oskuste arendamisel. Raamat on mõeldud elektrotehnika, füüsika, elektroonika ja raadioside eriala magistantidele … Continue reading

K. G. Upadhyay. Design of Electrical Machines. New Age International Publishers, 2013

Elektrimasinate arengut on tugevalt mõjutanud tehnoloogia üleüldine areng, kuid ka muutused arvutimaailmas, tänu millele on suudetud saavutada erinevatele masinatele ökonoomne ja optimaalne disain. Käesolevas raamatus antakse ülevaade elektrimasinate projekteerimise põhilistest teooriatest ja raalprojekteerimisest. Käsitletakse magnetilisi ja isoleermaterjale, elektrimasinate soojendust ja jahutust ning põhimõtteid, mida elektrimasinate projekteerimisel silmas peab pidama. Detailselt on kirjeldatud tavalise konstruktsiooniga trafo, … Continue reading

Stephen L. Herman. Electrical Transformers and Rotating Machines. Delmar, Cengage Learning, 2012

Raamat annab põhjaliku ülevaate elektrimasinate teooriast, praktilistest rakendustest ning uusimatest tehnoloogiatest. Käsitletakse järgmisi teemasid: magnetismi ja magnetilise induktsiooni uuring,ühefaasilised isolatsioonitrafod, muud voolutrafod ja autotransformaatorid. Unikaalne transformaatorite ja mootorite kombinatsioon teeb sellest raamatust suurepärase õppevahendi nii üliõpilastele kui ka praktikutele. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available      

Elektrimasinad : loengukonspekt. TTÜ, 2013

Loengukonspekti elektrimasinatest. Raamat koosneb kolmest peatükist: elektromagnetism, trafod ning elektrimasinate tööpõhimõtted ja neis toimuvad protsessid. Loengukonspekt sisaldab ka valemeid ja arvutusi. Vaata, kas raamatut saab laenutada

Varasemad postitused