arhiiv

energia säästmine

This tag is associated with 2 posts

Marcio de Almeida D’Agosto “Transportation, Energy Use and Environmental Impacts”, 2019

Üliõpilastele, teadlastele ja spetsialistidele mõeldud raamatus käsitletakse transpordi kavandmise protseduure energiakasutuse seisukohast. Pakutakse välja juhiseid transpordi enrgiatarbimise tõhustamiseks, käsitletakse jõuseadmeid ja energiakasutuse süsteeme keskendudes maantee-, raudtee-, vee-, toru- ja õhutranspordile. Lisaks uuritakse müra, vibratsiooni ja jäätmetega seotud keskkonnamõjusid. Raamatusse on kogutud teemakohaseid juhtumid kogu maailmast, ulatuslik bibliograafia, iga peatüki lõpus kokkuvõtted ja ülesanded teadmiste kontrollimiseks. Vaata … Continue reading

“Madal- ja liginullenergiahooned : büroohoonete põhilahendused eskiis- ja eelprojektis”, 2013

Käesolev raamat on valminud Tallinna Tehnikaülikooli liginullenergiahoonete uurimisgrupi esimese aasta töö tulemusena. Uurimisgrupi juht, professor Jarek Kurnitski, on Euroopa Kütte-, Ventilatsiooni- ja Õhukonditsioneerimise Assotsiatsioonide Föderatsiooni asepresidendina juhtinud REHVA liginullenergiahooete töörühma, mille eesmärgiks on Euroopa liginullenergiahoonete tehniliste määratluste väljatöötamine. Euroopa parima oskusteabe ja liginullenergiahoonete kogemuse koondamine käesoleva raamatu kaante vahele annab Eesti kinnisvaraarendajatele ja ehitussektorile ainukordse … Continue reading

Arhiiv