arhiiv

haldusjuhtimine

This tag is associated with 3 posts

“Facilities Management Models, Methods and Tools : Research Results for Practice”, 2021

Tegemist on raamatuga, mis tutvustab erinevate uuringute, mudelite ja meetodite abil tööriistu, mis aitavad rajatiste haldaja töö muuta jätkusuutlikumaks ja tõhusamaks. Raamatu peatükid on lühikesed ja sisutihedad. Iga uuringutega testitud mudelit või meetodit tutvustatakse seletava teksti ning näitlike juhtumiuuringute kaudu. Raamatus pakutud mudelid puudutavad viite põhilist väljakutset kinnisvarahalduses – strateegiline juhtimine, organisatsiooni ülesehitus, ruumiline planeerimine, … Continue reading

Väino Rajangu “Ehituseelsest bürokraatiast Tallinnas : Eesti haldusjuhtimise praktikast”, 2020

Väino Rajangu avab oma dokumentaaljutustuses Tallinna ja riigi tasandil toimuva ehituseelse bürokraatia ühe kinnistu (Nafta 6a) arendussoovide näitel. Autor oli antud hooneühistu, mille arendamise ebaedukas menetelemisprotsess kestis 19 aasta,  pikaaegne juhatuse esimees ja töötas kaks valimisperioodi Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhte ettevalmistava teaduskonna dekaanina. Jutustus püüab näidata, kuidas Tallinnas ehituse eelse asjaajamise masinavärk logiseb. Väljaanne on mõeldud … Continue reading

“Facilities Management : Innovation and Performance”, 2016

Raamatus seatakse uus raamistik haldusjuhtimise distsipliinile, sätestatakse uued meetodid ettevõtte tegevuse optimeerimiseks. Edukad haldusjuhid vajavad erinevaid oskusi ja nad peavad olema suutelised välja töötama uuenduslikke strateegiaid oma organisatsiooni tuleviku jaoks. Keskendutakse neljale uuele teemale, mis on uue strateegia võtmeks – organisatsioonilised muutused ja õppimine, innovatsioon, jõudlus ja teadmistepõhised töökohad. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER  

Arhiiv