arhiiv

haridus

This tag is associated with 5 posts

“Teaching Engineering”, 2015

Raamat inseneriharidusest vastava valdkonna doktorantidele ja professoritele, aga ka magistriõppe tudengitele erialaste töötubade läbiviimiseks. Alustatakse konkreetsete õpetamisrakenduste tutvustamisega ja liigutakse psühholoogilistelt ja kasvatuslikelt teooritatelt selgitusteni, kuidas oma eesmärke välja töötada ja seejärel neid õpetamise tõhustamiseks kasutada. Lõpuks jõutakse õppimise ja õpetamise teoreetiliste alusteni ning selle mõjuni õpilastele. Raamat hõlmab kõiki inseneri- ja muude tehniliste ainete … Continue reading

Richard M. Felder “Teaching and Learning STEM : A Practical Guide”, 2016

Tegemist on raamatuga STEM õppest, mis põhineb ideel harida õpilasi loodus- ja täppisteadustes interdistsiplinaarse ja rakendusliku lähenemisega. Õpe võimaldab õppijal teostada projekte insenertehnilisi protsesse rakendades. Raamatus antakse nõuandeid, kuidas planeerida ja viia läbi tunde, milles õpilased oleks aktiivselt kaasatud olenemata klassi suurusest; kuidas kasutada tehnoloogiaid veebi- ja hübriidkursustel; aidata õpilastel arendada endas probleemide lahendamise oskusi, … Continue reading

Väino Sirk, Veronika Varik “Eesti hariduse 100 aastat”, 2018

Käesolev raamat viib meid teekonnale läbi rahvusliku kooli ajaloo I maailmasõja lõpust kuni 2018. aastani, taustaks Eesti ajaloolised sündmused. Raamat on jagatud kolmeks osaks: Eesti Vabariigi aeg 1918–1940, haridus võõra võimu ajal 1940–1991 ja Eesti Vabariik 1991–2018. Kui kahes esimeses osas jälgitakse hariduse käekäiku selle äkilistes pööretes, intensiivsuses, suurejoonelisuses ja barbaaruses, siis 21. sajandi alguse … Continue reading

“Educating Architects : How Tomorrow`s Practitioners Will Learn Today”, 2014

Käesolevas raamatus käsitletakse arhitektuurialase hariduse rolli 21. sajandil. Õppurid jõuavad erialavalikuni tavaliselt alles ülikoolis, seega just ülikool mõjutab nende edasist karjääri. Esseedes kirjeldatud erinevad pedagoogilised lähenemised ja praktilised õppetunnid loovad kaasahaarava pildi sellest, kuidas meie arhitektuurialased ideed ja tegevused on loodud. Autorid jagavad oma erialaseid ja haridusalaseid kogemusi, et vahendada lugejatele mitmeid ootamatuid ja ebatavalisi … Continue reading

“Transitions and Transformations in Learning and Education”, 2012

Tänapäeva ühiskonna muutumise kiirus on haridusasutustele suureks väljakutseks. Käesolev raamat uurib, kuidas toime tulla muutustega haridusmaastikul, keskendudes mõistetele „üleminek“ ja „muundumine“. Kuidas valmistada ette tudengeid ja töötajaid adekvaatselt toime tulema muutuste ja üleminekutega töö- ja isiklikus elus? Esimene raamatu kolmest osast käsitleb ülemineku ja muundumise protsesside ning inimarengu kontseptuaalseid ja teoreetilisi aspekte. Teine osa tutvustab … Continue reading

Arhiiv