//
Arhiiv

heitvesi

This tag is associated with 3 posts

Simon Judd. Watermaths : Process Fundamentals for the Design and Operation of Water and Wastewater Treatment Technologies. IWA Publishing, 2019

Raamatus tutvustatakse matemaatilisi arvutusi, mis on reovee puhastamiseks kasutatavate protsesside tehnoloogiate kavandamise ja toimimise aluseks. Kõikide arvutuste puhul on lisatud taustainformatsiooni ja selgitusi nii, et teemadest arusaamiseks ei ole eelteadmised tingimata vajalikud. Näidiste selgitamiseks on igas peatükis lisatud harjutused teadmiste kinnitamiseks. Tegemist on küll põhjaliku materjaliga reovee käitlemise protsesside projekteerimisarvutustest, kuid seda tuleks siiski võtta … Continue reading

Wolfgang Bischof. Abwassertechnik. B. G. Teubner, 1998

Raamat annab ehitusinseneridele ülevaate kanalisatsioonitehnika ja reovee põhialustest ning käitlemisest. Raamatust leiab materjali järgmiste teemade kohta: reovee liigid ja osakaal, hüdraulilised põhialused (ATV-A 138 järgi), hüdraulilised juhtimisarvestused, kanalisatsioonisüsteemi ehitusmaterjalid, kaubanduslik ja tööstuslik reovesi, mehaaniline reoveepuhastus, filtratsioonimeetodid, reovee mõju veekogudele jpm. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available

Ulrich Förstner. Umweltschutztechnik. Springer, 2012

Raamat annab ülevaate põhiprintsiipidest, meetoditest ja keskkonnatehnika eeskirjadest, sealhulgas käsitletakse eetilisi, õiguslikke ja majanduslikke küsimusi. Materjali leiab näiteks nende valdkondade kohta: ökoloogilised ja tehnilised põhialused, ökosüsteemi struktuur, ökosüsteemi stabiilsus ja tehnilised süsteemid, strateegilised tegevusvaldkonnad – perspektiivid aastaks 2020, protsessijuhtimise tehnika, bio- ja nanotehnoloogia, keskkonnaõigus ja poliitika, kliima ja energia, reostustõrje, põhjavesi, joogivesi, pinnased, jäätmed, ümbertöötlemine … Continue reading

Varasemad postitused