arhiiv

intelligentsed materjalid

This tag is associated with 2 posts

“Smart Textiles : Fundamentals, Design, and Interaction”, 2017

Käesoleva käsiraamatu teemaks on nutika tekstiili- ja tekstiilielektroonika disain, arendamine ja tootmine. Elektroonilised tekstiilid või ka nutikad tekstiilid on tekstiilid, mis suudavad keskkonda stimuleerida, reageerida sellele ja kohanduda. Stimulatsioon ja reageerimine võib olla nii elektriline, termiline, keemiline, magnetiline kui muud päritolu. Raamatusse on kogutud artiklid juhtivatelt ekspertidelt erinevatest valdkondadest (sh tekstiilitootmine, elektrotehnika, inimeste ja arvuti … Continue reading

“Electronic Textiles : Smart Fabrics and Wearable Technology”, 2015

Elektroonika tekstiilidesse ja rõivastesse integreerimine on avanud suure hulga uusi võimalusi võrreldes traditsiooniliste tekstiilidega. Need uudsed materjalid on leidnud kasutust erinevate toodete näol, näiteks kommunikatsiooni, tervishoiu, kaitse ja kantava tehnoloogia valdkondades. Antud raamat koosneb kolmest osast, millest esimeses tutvustatakse juhtivaid kiude, süsinik-nanotorusid ja polümeerlõngu. Teises osas on arutlusel elektroonika ja tekstiilide integreerimise tehnoloogiad ning kolmandas … Continue reading

Arhiiv