arhiiv

intelligentsed transpordisüsteemid

This tag is associated with 4 posts

Lawrence A. Klein “Sensor and Data Fusion for Intelligent Transportation Systems”, 2019

Raamatus tutvustatakse intelligentsete transpordisüsteemide jaoks vajalike andurite kirjeldusi, andmete liitmiste tehnikaid keskendudes suures osas andmete liitmise algoritmidele ja vähemal määral andmete liitmise arhitektuurile. Raamat on mõeldud bakalaureuse ja magistriõppe üliõpilastele, teadlastele ja liikluskorralduse spetsialistidele. Materjal baseerub autori läbiviidud pikema-ja lühemaajalistel kursustel erinevates ülikoolides ja konverentsidel. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER    

George Dimitrakopoulos, Lorna Uden, Iraklis Varlamis “The Future of Intelligent Transport Systems”, 2020

Raamatus lähenetakse intelligentsele transpordisüsteemile kolmest vaatenurgast: kasutajad, ärimudelid ja regulatsioon/poliitika. Teemadest käsitletakse sõidukisiseseid rakendusi, anduritehnoloogiaid, traadita side, arvutustehnoloogiaid, kasutajate käitumist transpordiahela osana, erinevaid intelligentset transpordisüsteemi mõjutavaid finantsmudeleid, eeskirju, poliitikaid, standardeid ja rakenduste tulevikku. Raamatust saab tervikliku ülevaate uusimatest teemakohastest tehnoloogiatest. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER    

“Intelligent Transport Systems : From Research and Development : Third EAI International Conference, INTSYS 2019 Braga, Portugal, December 4-6, 2019”, 2020

Tegemist on INTSYS 2019 (Rahvusvaheline Aruka Transpordi Süsteem) konverentsi toimetistega. Konverents toimus 2019, Bragas, Portugalis ja see tõi kokku uurijaid, arendajaid ning praktikuid tervest maailmast. Arutluse all oli aruka transpordi süsteemi areng, selle turvalisus, mobiilsus, Euroopa ülerahvastuse ja saastatuse probleemid jms. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER    

“Wireless Technologies in Intelligent Transportation Systems”, 2010

Viimastel aastatel on välja arendatud mitmeid traadita andmesidel põhinevaid tehnoloogiaid tsiviil- ja sõjaliste rakenduste jaoks. Arenduste hulka kuuluvad nt WiFi, WiMAX, andurite võrgud, traadita spontaanvõrgud, mobiilne IP, targad antennid, kognitiivne raadio jpm. Need tehnoloogiad mõjutavad märkimisväärselt intelligentsete transpordisüsteemide kasutamist ja arendamist, eesmärgiks tagada sõidukite ohutus, liikluskorraldus ja andmeside. Käesolevas raamatus antakse ülevaade intelligentsete transpordisüsteemide traadita … Continue reading

Arhiiv