arhiiv

juurdepääsetavus

This tag is associated with 2 posts

“Ligipääsetav hoone ja keskkond : turvaline tegevus ja liikumine : projekteerimisjuhis”, 2015

Kuidas projekteerida ja ehitada kõigile sobiv, toimiv, ligipääsetav ja turvaline keskkond, sõltumata inimeste tervisest ja east? Käesolevas juhendis tutvustatakse projekteerimispõhimõtteid ja näiteid Soome ehitusmäärustest F1 Takistusteta hoone ja G1 Eluhoonete projekteerimine. Raamatus toodud projekteerimis- ja mõõtmete arvutusjuhendid sobivad nii ühiskondlikele hoonetele kui ka eramajadele. Juhend on kasulik abimaterjal projekteerijatele, ehituse tellijatele, peatöövõtjatele, ehitajatele ja ametnikele … Continue reading

“Accessible Architecture”, 2012

Juurdepääsetav arhitektuur on palju enamat kui laiad ukseavad ja madalale paigutatud lülitid. Juurdepääsetavus tähendab sõltumatut ja iseseisvat elu ning liikuvust igas vanuses ja erinevates olukordades inimestele. Selle saavutamiseks on vaja selget arusaama seotud mõistetest ja põhimõtetest, mida tuleb planeerimisprotsessi kaasata juba algstaadiumis. 25 hoolikalt valitud projekti näitavad, kuidas kujundada eluruume reaalsete vajadustega reaalsetele inimestele, kombineerides … Continue reading

Arhiiv