//
Arhiiv

kanalisatsioon

This tag is associated with 3 posts

Kalle Päärni. Tehnosüsteemid väikeelamus : küte, ventilatsioon, vesi, kanalisatsioon. Demostar, 2014

Käsiraamat „Tehnosüsteemid väikeelamus“ on mõeldud tavalisele eramuehitajale. Siit leiab nõuandeid kütte-, vee- ja kanalisatsiooni- ning ventilatsioonisüsteemi kavandamiseks, hankimiseks, ehitamiseks ja tööde organiseerimiseks. Käesoleva raamatu näol on tegemist tõlkega soome keelest, kuid nõuded tehnosüsteemide rajamisel on Eestis ja Soomes sarnased, kuna liigutakse ju ühises euroruumis ühiste eesmärkide poole – vähem saastet, väiksem energiakulu. Selleks, et lugeja … Continue reading

Wolfgang Bischof. Abwassertechnik. B. G. Teubner, 1998

Raamat annab ehitusinseneridele ülevaate kanalisatsioonitehnika ja reovee põhialustest ning käitlemisest. Raamatust leiab materjali järgmiste teemade kohta: reovee liigid ja osakaal, hüdraulilised põhialused (ATV-A 138 järgi), hüdraulilised juhtimisarvestused, kanalisatsioonisüsteemi ehitusmaterjalid, kaubanduslik ja tööstuslik reovesi, mehaaniline reoveepuhastus, filtratsioonimeetodid, reovee mõju veekogudele jpm. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available

Randall McMullan. Environmental Science in Building. Palgrave MacMillan, 2012

Käesoleva raamatu peatükid on üles ehitatud nii, et selle lugemine ei eelda sügavaid teadmisi teadusest ja matemaatikast ning sobib kasutamiseks üliõpilastele, geodeetidele, keskkonnateadlastele, ehitajatele, arhitektidele. Käsitletud on järgmisi teemasid: kliimamuutused, süsiniku ja energia juhtimine, jätkusuutlikkus ehituses, rohelised ehitised – mõistmaks keskkonnateadust ehitusvaldkonnas. Raamatule on loodud toetav veebileht www.palgrave.com/engineering/builtenvironment/mcmullan, kust võib leida täiendavaid harjutusi, kasulikke linke … Continue reading

Varasemad postitused