//
Arhiiv

kandevõime

This tag is associated with 2 posts

“Pihojen pohja- ja päällysrakenteet : suunnittelu- ja rakentamisohjeet”, 2007

„Pihojen pohja- ja päällysrakenteet“ sisaldab juhiseid õuealade maa-aluste ja maapealsete ehitiste projekteerimiseks ja ehitustööde läbiviimiseks. Eeskiri on mõeldud kasutamiseks ehitajatele, ametnikele, projekteerijatele, ettevõtjatele ning selle ala õppuritele. Eeskirjaga on püütud liita õuealade planeerimine piirkonna üldplaneeringute osaks. Samuti on eesmärgiks tõsta planeeringute ja nende realiseerimise kvaliteeti, parandada ehitiste kasutamise otstarbekust ning tõsta nende kasutusaega. Eeskirja pearõhk … Continue reading

Esko Hämäläinen. Yksityistien parantaminen : suunnittelun ja toteuttamisen perusteet. Suomen tieyhdistys, 2010

Soome Teedeühisuse poolt välja antud raamat sisaldab kasulikku informatsiooni erateede parandamise kohta. Eelkõige on raamat mõeldud nendele, kes vastutavad teedekorrashoiu eest: teedeehitajad, -ühistud, projektijuhid, töövõtjad jt. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available

Varasemad postitused