arhiiv

käsiraamatud

This tag is associated with 37 posts

Ain Tulvi „Hanke- ja ostujuhtimine“, 2023

Käesolev raamat on suurepärane abivahend hanke- ja ostujuhtidele. Lugejad leiavad siit hulgaliselt soovitusi, tegutsemismudeleid ja tippspetsialistide poolt avaldatud praktikaid ning näpunäiteid. Hanke- ja ostujuhtidele sobib raamat hästi käsiraamatuks, sest sellest saab abi nii tegevuste kavandamisel kui ka probleemsete olukordade lahendamisel. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

David J. Bland, Alex Osterwalder “Äriideede testimine”, 2021

Käsiraamatusse on koondatud 44st eksperimendist koosnevat katsete kogumit, mis aitab oma ideid tõestusmaterjalide abil kuulikindlaks muuta ja põhjaliku testimise abil vältida aja, energia ja ressursside raiskamist ideedele, mis tööle ei hakka. Tegemist on suurfirma novaatoritele, idufirma ettevõtjatele ja üksiküritajatele mõeldud raamatuga. Eesmärk on selgitada, kuidas elimineerida strateegia ning testimise ja valideerimise vahel laiutavat lõhet, teha … Continue reading

Mary Conroy “Lihtsama elu nimel”, 2021

Minimalism seisneb oma tõelise kire järgimises, vabanedes asjadest – nii materiaalsetest kui ka käega katsutamatutest-, mis meid enam ei teeni. Mõistmises, mida tähendab tähendusrikka elu elamine, mille sisuks on meie individuaalsed väärtused. Filosoofia on lihtne ning seda võib laiendada meie elu paljudele valdkondadele – kodule, isiklikele asjadele, tööle, finantsidele, suhetele, meie elule internetis ja isegi … Continue reading

Evelin Org, Olesija Saue “Bränd nimega sina : 100 praktilist sammu oma persoonibrändi loomiseks ja arendamiseks”, 2019

Tegemist on Eesti esimese persoonibrändingu raamatuga, mis annab väga selged, põhjalikud ja praktilised tööriistad oma persoonibrändi loomiseks ja selle arendamiseks. Tänapäeva infost üleküllastunud maailmas kerkivad aeg-ajalt üles mõne valdkonna “staar-eksperdid”, kellel on õnnestunud tänu heale “pakendile” võita paljude usaldus. Aga kas alati on selle “pakendi” sees ka sisu? Nii võivad varju jääda tagasihoidlikumad eksperdid, kelle … Continue reading

Sirle Truuts “Eduka äriplaani koostamise valem : praktiline käsiraamat äriplaanide ja rahastusprojektide koostamiseks”, 2020

Raamat sisaldab autori kogemustele toetuvaid praktilisi juhiseid ja näiteid äriplaanide ja rahastusprojektide koostamiseks.  Laias laastus on teos jagatud kolmeks. Esimeses osas selgitab autor äriplaani eesmärki ja selle olulisust. Teine osa keskendub äriplaani koostamisele ning aitab lugejal kirjutada rahastaja ootustele vastavat äriplaani. Kolmas osa toob välja enamlevinud vead äriplaani koostamisel ning soovitused, kuidas neid vältida. Vaata … Continue reading

Friedrich Glasl “Konfliktide lahendamine : praktilised käsitlused, harjutused, meetodid ja kontseptsioonid”, 2021

Raamat on abiks inimestevaheliste pingetega toimetulemisel. Välja pakutud harjutused ja meetodid peaksid aitama konflikti osalisena kkonflikte õigeaegselt ära tundma ja kaugele arenenud staadiumis neid selgelt läbi nägema. Üksikute inimeste konfliktikindluse tõstmine suurendab automaatselt ka organisatsioonide, kollektiivide või pereringi võimekust konstruktiivsemalt tegeleda erimeelsuste, lahkhelide ja pingetega. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Jack D. Schwager “Turuvõlurite taskuraamat : väärt õppetunnid suurimatelt kauplejatelt”, 2021

Raamatu autor Jack D. Schwager on oma eelnevas neljas raamatus usutlenud maailma paremikku kuuluvaid kauplejaid, et välja selgitada nende erakordse edukuse saladus.  Käesolev raamat teeb ülevaate veerandsajandi jooksul läbi viidud intervuudest tehtud tähelepanekutset ja üldistustest. Teos pakub kauplemise ja investeerimise vastu huvi tundvatele lugejatele konsentreeritud kauplemisnõu kokkuvõtlikul ja kergesti loetaval kujul. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Klaas-Jan Reincke “Hoogu tööle! : kuidas oma tööle hoogu juurde anda?”, 2021

Hoog köidab tähelepanu ja tekitab indu, hoiab seda mingi aja jookul ning toob inimeses esile parima. Sealjuures  annab see väga hea tunde, nagu olek mäetippu jõudnud. Raamat annab praktilisi nippe, kuidas tekitada endas hoogu kõikides tegevustes, ka ebameeldivates. Hoo tekkimiseks on vaja vajalikke tingimusi – eesmärk, valikuvabadus, väljakutse ja tagasiside.  Olulised on eesmärgini püüdlemise ind … Continue reading

“Kinnisvara korrashoid : käsiraamat”, 2020

Käsiraamatus jagatakse teadmisi eelkõige kinnisvara omanikele ja kasutajatele, korrashoidjatele, ehitusinseneridele, aga ka vastava eriala üliõpilastele. Ehk raamat inimesele, kes ühiskonnas eelkõige olmetasandil puutub kokku kinnisvaraga ning oma tegevusega mõjutab kinnisvarakeskkonna kujunemist. Raamatu eesmärgiks on anda ülevaade vajalike erialaspetsialistide poolt osutatavatest teenustest ja kaasnevatest administratiivsetest tegevustest. Nende spetsialistide tegevus põhineb kinnisvara omanike soovidel, võimalustel ja huvidel … Continue reading

Deborah E. Young “Swatch Reference Guide for Fashion Fabrics”, 2018

Käesolevas raamatus on 209 kangaproovi, mis kajastavad praegusi trende moetööstuses. Igale näidisele on juurde lisatud asjakohane tutvustav informatsioon. Näidiste ja tekstide abil on võimalik õppida tundma erinevaid kiude, kangaid ja lõngu, nende omadusi ja ehitust ning teada saada nende kasutusvõimalustest moetööstuses. Lisana on kaasas 10-kordse suurendusega luup. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER  

Arhiiv