arhiiv

keskkonnakaitse

This tag is associated with 3 posts

Mark B. Weldon “Fundamentals of Practical Environmentalism”, 2017

Raamat praktilise keskkonnakaitse kontseptsioonist. Teemad on jaotatud kolme ossa, millest esimeses tutvustatakse praktilise keskkonnakaitse teoreetilisi aluseid, teises keskkonnakaitse nelja alustala (keskkonnaseisundi halvenemine, ressursside säilitamine, majanduslik areng ja isiklik kasu) ja kolmandas juhtumiuuringuid, kus on lahendatud väga erineva suuruse ja tähtsusega keskkonnaprobleeme. Tegemist on ajakohase ja praktilise materjaliga aktivistidele, poliitikakujundajatele, teadlastele ning avaliku või erasektori ressursijuhtidele, … Continue reading

Tim Caro “Conservation by Proxy : Indicator, Umbrella, Keystone, Flagship, and Other Surrogate Species”, 2010

Bioloog ja teadur Tim Caro kirjutas raamatu esindusliikidest (surrogate species) ehk võtmetähtsusega liikidest, et täpsustada terminit ja sellega seotud mõisteid.  Esindusliikide kaudu saab juhtida tähelepanu looduskaitseprobleemidele. Kuna looduskaitsebioloogia sisaldab palju tehnilisi ja abstraktseid kategooriaid, mida inimestel võib olla keeruline mõista, siis on need liigid efektseks vahendiks motiveerimaks avalikkust looduskaitset väärtustama. Autor tutvustab looduskaitsebioloogiat üldiselt, bioloogilise … Continue reading

Pamela Hill “Environmental Protection : What Everyone Needs to Know”, 2017

Ameerika Ühendriikide keskkonnajurist Pamela Hill jagab käesolevas raamatus asjakohast teavet keskkonnakaitse mõiste, tausta ja arengute kohta. Keskkonnakaitse põhielemente tutvustatakse konkreetsete näidete abil Ameerika Ühendriikide praktikast, et mõista praeguste probleemide konteksti ning seletatakse lahti keskkonnakaitse teaduslikud, õiguslikud ja majanduslikud alused. Arutluse all on ka tuleviku perspektiiv – mida igaüks meist saaks keskkonna heaks ära teha. Raamat … Continue reading

Arhiiv