arhiiv

keskkonnamuutused

This tag is associated with 1 post

Mark B. Weldon “Fundamentals of Practical Environmentalism”, 2017

Raamat praktilise keskkonnakaitse kontseptsioonist. Teemad on jaotatud kolme ossa, millest esimeses tutvustatakse praktilise keskkonnakaitse teoreetilisi aluseid, teises keskkonnakaitse nelja alustala (keskkonnaseisundi halvenemine, ressursside säilitamine, majanduslik areng ja isiklik kasu) ja kolmandas juhtumiuuringuid, kus on lahendatud väga erineva suuruse ja tähtsusega keskkonnaprobleeme. Tegemist on ajakohase ja praktilise materjaliga aktivistidele, poliitikakujundajatele, teadlastele ning avaliku või erasektori ressursijuhtidele, … Continue reading

Arhiiv