arhiiv

kinnisvara hindamine

This tag is associated with 2 posts

“Kinnisvara hindamine : eestikeelne väljaanne”, 2015

Tegemist on mahult kõige põhjalikuma eestikeelse teabeeallikaga kutselistele kinnisvara hindajatele. Raamat tugineb USA kogemustele, aga kuna majandusseadused ja hindamisteooria on universaalsed kõigis vaba turumajandusega maades, siis on seda võimalik kasutada ka Eestis. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et et õigussüsteemi käsitlev osa ei kattu Eesti Vabariigis praktiseeritavaga. Teos tutvustab kinnisvara hindamise põhiteooriaid, 21. sajandi infotehnoloogiavahendeid, turupõhised … Continue reading

David Isaac “Property Valuation Techniques”, 2013

Raamat annab põhjaliku ja tudengisõbraliku ülevaate kinnisvara hindamisest ja selleks kasutatavatest meetoditest. Käsitletakse teemasid nagu risk, üürilepingute pikendamine, rahavood. Teose kolmas väljaanne on uuendatud ja sisaldab võrreldes varasemate trükkidega rohkem materjali kinnisvarahindadest säästlikkuse aspektist. Toodud on rohkelt kasulikke näiteid, et teooriat päriselu probleemide puhul rakendada. Lisaks on teoses kasulikke näpunäiteid, kuidas Excelit kinnisvara hindamisel kasutada … Continue reading

Arhiiv