//
Arhiiv

kinnisvara korrashoid

This tag is associated with 10 posts

Dan Lowry. The Complete Guide to Facility Management. Lowry Digital, 2017

Dan Lowry tutvustab raamatus nelja kinnisvarahaldusega seotud teemat – käitlus, hooldus, projektijuhtimine, rahandus ja juhtimine. Rahvusvaheline Kinnisvaraldurite Assotsiooni definitsioon kinnisvarahalduri ameti kohta on järgmine – see on elukutse, mis hõlmab mitmeid teadusharusid tagamaks ehitatud keskkonna funktsionaalsus inimese, koha, protsessi ja tehnoloogia integreerimise kaudu. Kõiki teemasid Lowri ka puudutab tutvustades protsesse, mõisteid ja tehnikaid ning populariseeerides … Continue reading

Kinnisvara korrashoid: käsiraamat asjatundjale. Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit, 2001

Käesolevast käsiraamatust leiab teavet selle kohta, mis on kinnisvara korrashoid ja miks see on vajalik. Lähemalt tutvustatake kinnisvara standardi olemust, struktuuri, osapooli ja nende põhihuvisid ning kuidas korrashoiustandardit kohandada praktikas. Tekstid on lihtsas keeles, juurde on lisatud näiteid, nii et iga lugeja peaks suutma lähtuvalt oma teadmistest kaasa mõtelda, sõltuvalt olukorrast ka selgitama valdkonna põhiprobleeme … Continue reading

Уход за недвижимостью: справочник для владельца. Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit, 2001

Tegemist on raamatu “Kinnisvara korrashoid: käsiraamat omanikule” venekeelse tõlkega. Raamatus antakse ülevaade elamute (eluhoonete), aga ka mitteelamute (mitteeluhoonete) ning nende juurde kuuluvate rajatiste korrashoiu teemadest. Materjal abistab kinnisvara omanikku haldus- ja hooldusteenuse hankimisel. Teemad on autorite poolt esitatud lihtsas keeles ja selges sõnastuses.   Vaata, kas raamatut saab laenutada Please follow and like us:

Nõuandeid korteriühistutele: kuidas rakendada uut korteriomandi- ja korteriühistuseadust? Eesti Korteriühistute Liit, 2018

Raamatus tutvustatakse, nagu pealkirigi ütleb, korteriomandi- ja korteriühistuseadust, mis jõustus 1.01.2018. Seaduse ettevalmistava töö käigus sai selgeks, et nii eelnõu kui ka juba vastuvõetud seadus vajavad täiendusi ja selgitusi just selles osas, kuidas uut seadust korteriühistu igapäevatöös tõlgendama peaks. Parema ülevaate saamiseks on raamatus välja toodud seaduses otseselt viidatud muude seaduste paragrahvid, mis lihtsustavad raamatu … Continue reading

Kinnisvara korrashoiu strateegia ja korraldus eluaseme omanikule. Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2004

Raamatu I ja IV osas antakse ülevaade Balti ja eelkõige Eesti elamusektoris ja kinnisvara korrashoiu alal toimuvatest arengutest ning tutvustatakse standardi EVS 807:2004 „Kinnisvara korrashoiu tagamise tegevused“ põhialuseid. II ja III osas ja lisades esitatakse hea näitena Skandinaavia kinnisvara korrashoiu strateegia koostamise, hanke ja korrashoiu korraldamise mudel (Soome näitel). Raamat on mõeldud kõigile Eestis kinnisvara … Continue reading

Evi Hindpere. Uus korteriomandi- ja korteriühistu seadus: elu korterelamus enne ja pärast uue seaduse kehtima hakkamist. Kinnisvarakool, 2016

Käesoleva käsiraamatu eesmärk on lahti kirjutada kortermajades elamise reeglid ning tutvustada muudatusi, mida tõi kaasa 2018. aastal jõustunud uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Raamatus antakse ülevaade järgmistest teemadest: korter õiguse tähenduses, kaasomandi eseme valitsemine ja ühisus, korteriühistu, kortermaja fassaadi ja territooriumi korrashoid, kortermaja rekonstrueerimine. Toodud on ka dokumentide näidised. Käsiraamat on abiks nii kortermajades juba elavatele … Continue reading

Evi Hindpere. Kinnisvaraõiguse ABC: ülevaade kinnisvaravaldkonda reguleerivatest õigusaktidest. Kinnisvarakool, 2018

Käesolev käsiraamat käsitleb peamisi õigusakte, mida kinnisvaravaldkonnas tegutsevad inimesed järgima peavad. Ülevaade antakse tsiviilõiguse üldosast, perekonnaõigusest, pärimisõigusest, asjaõigustest, võlaõigusest, lisaks käsitletakse võõrandamis- ja kasutuslepinguid, korteriomandit, kinnisvara maksustamist jpm. Keeruliste juriidiliste tekstide paremaks mõistetavuseks on seaduste teksti veidi lihtsustatud ja kärbitud. Käsiraamat on mõeldud eelkõige kinnisvaramaakleritele ja teistele kinnisvaraspetsialistidele, aga ka kinnisvara omanikele, ostjatele ja müüjatele. … Continue reading

Kinnisvara hindamine: eestikeelne väljaanne. Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing, 2015

Tegemist on mahult kõige põhjalikuma eestikeelse teabeeallikaga kutselistele kinnisvara hindajatele. Raamat tugineb USA kogemustele, aga kuna majandusseadused ja hindamisteooria on universaalsed kõigis vaba turumajandusega maades, siis on seda võimalik kasutada ka Eestis. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et et õigussüsteemi käsitlev osa ei kattu Eesti Vabariigis praktiseeritavaga. Teos tutvustab kinnisvara hindamise põhiteooriaid, 21. sajandi infotehnoloogiavahendeid, turupõhised … Continue reading

Roode Liias. Kinnisvarakeskkonna kujundamise põhimõtted. Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2003

Teoses käsitletakse kinnisvara korrashoiu tagamisega seotud korralduslikke küsimusi, sealhulgas haldamine ja hooldamine. Väljaanne on liigendatud viieks osaks: põhimõistete lahtimõtestamine, organisatsiooniõpetus, ühiskonna mõjurid, informatsiooni haldamine, halduri tööülesanded. Raamat sobib kinnisvara korrashoiu tudengitele kui ka selles valdkonnas tegutsevatele praktikutele ja muidugi iseõppijatele. Kirjanduse loetelu sisaldab ka võõrkeelset kirjandust, millega tutvumine annab täiendavaid teadmisi kinnisvarakeskkonna ja selle kujundamise … Continue reading

Kinnisvara korrashoid: käsiraamat omanikule. Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit, 2001

Raamatus keskendutakse elamute (eluhoonete), aga ka mitteelamute (mitteeluhoonete) ning nende juurde kuuluvate rajatiste korrashoiu küsimustele. Käesolev materjal on heaks abiliseks ja aluseks kinnisvara omanikule professionaalse kinnisvara haldus- ja hooldusteenuse hankimisel halduse ja hoolduse teenuste turult. Kinnisvara omaniku jaoks on alati oluline korraldada oma kinnisvara korrashoid selgelt määratletult, täpselt eesmärgistatult ja professionaalsel tasemel ning selle raamatu … Continue reading

Varasemad postitused

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com