arhiiv

kinnisvarahaldus

This tag is associated with 15 posts

“Facilities Management Models, Methods and Tools : Research Results for Practice”, 2021

Tegemist on raamatuga, mis tutvustab erinevate uuringute, mudelite ja meetodite abil tööriistu, mis aitavad rajatiste haldaja töö muuta jätkusuutlikumaks ja tõhusamaks. Raamatu peatükid on lühikesed ja sisutihedad. Iga uuringutega testitud mudelit või meetodit tutvustatakse seletava teksti ning näitlike juhtumiuuringute kaudu. Raamatus pakutud mudelid puudutavad viite põhilist väljakutset kinnisvarahalduses – strateegiline juhtimine, organisatsiooni ülesehitus, ruumiline planeerimine, … Continue reading

Ramesh Upadhyay, Jitendra Narayan Kumar “Facility Management Volume II : A Professional Guide”, 2019

Kinnisvarakeskkonna juhtimine on peamiselt asutuste ja hoonete tugiteenuste pakkumiseks. Rahvusvaheline Standardiorganisatsiooni (ISO) defineerib kinnisvarakeskkonna juhtimist kui „protsesside integreerimine organisatsioonis kokkulepitud teenuste säilitamiseks ja arendamiseks, mis toetavad ning täiustavad põhitegevuse efektiivsust.“ Sellel alal töötavad spetsialistid peavad tundma väga palju valdkondi, näiteks personalijuhtimine, finants, inseneeria, toitlustamine, kommunikatsioon, logistika, tervis, turvalisus jne. Raamat abistab selles džunglis orienteeruda. Vaata … Continue reading

“Modern Facility and Workplace Management : Processes, Implementation and Digitalisation”, 2020

Raamat tutvustab trende ja suundumusi kinnisvarahalduse valdkonnas. Tutvustab nii teadusuuringuid kui praktilisi näiteid üle kogu maailma, annab ülevaade erialaga seotud mõistetest, näidetest ja juhtumiuuringutest. Kõige selle juures on arvestatud tänapäevaste arengutega, näiteks digitaalse arengu, jätkusuutlikkuse ja protsesside optimeerimisega. Autorid käsitlevad samuti viimasid trende töökoha juhtimises. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER    

“Facilities Management : Innovation and Performance”, 2016

Raamatus seatakse uus raamistik haldusjuhtimise distsipliinile, sätestatakse uued meetodid ettevõtte tegevuse optimeerimiseks. Edukad haldusjuhid vajavad erinevaid oskusi ja nad peavad olema suutelised välja töötama uuenduslikke strateegiaid oma organisatsiooni tuleviku jaoks. Keskendutakse neljale uuele teemale, mis on uue strateegia võtmeks – organisatsioonilised muutused ja õppimine, innovatsioon, jõudlus ja teadmistepõhised töökohad. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER  

John P. Fennimore “Sustainable Facility Management : Operational Strategies for Today”, 2014

Raamat pakub arusaamist meetoditest, oskustest ja vahenditest, mis on vajalikud tõhusaks tööks säästliku haldusjuhtimise valdkonnas. Käsitletavate teemade ring on lai, näiteks organisatsioonistruktuur, kinnisvara haldamisega seotud kultuuriküsimused, karjäärivõimalused, finants-, ehitus- ja hädaolukordade juhtimine, keskkonnaprobleemid, energia- ja veemajandus, ökoehitus, strateegiline juhtimine jne. Raamatu teevad hästi kasutatavaks arvukad pildid ja diagrammid ning iga peatüki võtavad kokku ülesanded ja … Continue reading

Dan Lowry “The Complete Guide to Facility Management”, 2017

Dan Lowry tutvustab raamatus nelja kinnisvarahaldusega seotud teemat – käitlus, hooldus, projektijuhtimine, rahandus ja juhtimine. Rahvusvaheline Kinnisvaraldurite Assotsiooni definitsioon kinnisvarahalduri ameti kohta on järgmine – see on elukutse, mis hõlmab mitmeid teadusharusid tagamaks ehitatud keskkonna funktsionaalsus inimese, koha, protsessi ja tehnoloogia integreerimise kaudu. Kõiki teemasid Lowri ka puudutab tutvustades protsesse, mõisteid ja tehnikaid ning populariseeerides … Continue reading

Craig Langston, Rima Lauge-Kristensen “Strategic Management of Built Facilities”, 2016

Hoonete tõhus haldamine võib oluliselt paraandada ettevõtte tootlikust. Selles õpikus annavad autorid ülevaate hoone ökonoomikast ja kirjeldavad, kuidas saavad ettevõtjad ja haldusjuhid muuta oma füüsilise vara väärtuslikumaks. Raamatu tugevus on tasakaalustatud arutelu ja efektiivsete  ning praktiliste lahenduste pakkumine. Peatükid on kirjutatud rahvusvahelisest vaatenurgast, seega on rakendatav kõikjal maailmas. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER  

“Facilities Management”, 2017

Tegemist on käsiraamatu neljanda täiendatud ja uuendatud trükiga. Raamat on hindamatu väärtusega juba valdkonnas töötavatele kui ka alal alles alustavatele inimestele. Teave on esitatud selgelt ja loogiliselt pakkudes kergesti leitavaid nõuandeid ja parimat praktilist informatsiooni, mis kindlustab turvalise, tõhusa ja kulusäästliku kinnisvara haldamise. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER  

“Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers : How to Manage and Measure Adding Value”, 2017

Kinnisvarahalduri töö on uus juhtimissuund, mis alles kogub akadeemilist huvi. Ameti põhieesmärke on kinnisvara haldamisel tekkivate kulude kontrollimine, vähendamine ja anda organisatsioonile juurde väärtust. Raamat keskendub praktilistlaadi juhendamisele. Sisaldab kaksteist intervjuud valdkonnaga tegelejatega, valgustatakse lugejat sellest, kuidas nad saaks oma ala juhtides ettevõttele väärtust lisada. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER  

Brendan Shine “The Essential Guide to Maintenance & Facilities Management”, 2018

Raamat on kõikehõlmav juhend kinnisvara haldus- ja hooldusjuhtimises. Sisaldab praktilisi nõuandeid, kuidas panna kõik erinevad tahud süsteemis toimima. Haldusjuhtimine hõlmab enda alla väga suure hulga tegevusi, mis nõuavaid väga erinevaid pädevusi. Kasumi teenimiseks ja ettevõtte ellu jäämiseks on hädavajalik igal juhtival kohal töötajal silmas pidada kulude vähendamise, tõhususe suurendamise, aja säästmise, probleemide  lahendamise, tegevuste automatiseerimise … Continue reading

Arhiiv