//
Arhiiv

konfliktid

This tag is associated with 4 posts

Friedrich Glasl. Konfliktide lahendamine. Praktilised käsitlused, harjutused, meetodid ja kontseptsioonid. Helios, 2021

Raamat on abiks inimestevaheliste pingetega toimetulemisel. Välja pakutud harjutused ja meetodid peaksid aitama konflikti osalisena kkonflikte õigeaegselt ära tundma ja kaugele arenenud staadiumis neid selgelt läbi nägema. Üksikute inimeste konfliktikindluse tõstmine suurendab automaatselt ka organisatsioonide, kollektiivide või pereringi võimekust konstruktiivsemalt tegeleda erimeelsuste, lahkhelide ja pingetega. Vaata e-kataloogist ESTER raamatu saadavust

Malcolm Gladwell. Suheldes võõrastega. Mida peaksime teadma inimestest, kellest me mitte midagi ei tea. Äripäev, 2021

Raamatu autor toob ajaloost näiteid erinevatest juhtumitest, kus on tänu valedele suhtlemisstrateegiatele jõutud pöördumatute halbade tagajärgedeni. Nende olukordade analüüsimise läbi üritab ta neile strateegiatele pihta saada, neid analüüsida, kritiseerida, mõista, kust nad pärinevad ning kuidas saaks neid korda teha. Suuri konflikte saab ära hoida, kui tegutseda läbimõeldumalt, pühendades aega sellele, kuidas võõrastele läheneda ja nendega … Continue reading

Tõnu Lehtsaar. Suhtlemiskonflikti psühholoogia. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015

Tegemist on raamatuga konfliktoloogia valdkonnast, mis on kujunenud iseseisvaks sotsiaalteaduste haruks. Raamat koosneb neljast osast, millest esimeses antakse ülevaade konfliktist üldiselt ja selle tüpoloogiast, teises käsitletakse konflikti psühholoogilisi põhjusi, kolmandas konflikti eskalatsiooni ehk vohamist ja viimane osa on pühendatud konfliktide lahendamisele. Tekstidesse on lisatud arvukalt näiteid autori nõustamispraktikatest, koolitustelt ja ettetulnud reaalsetest olukordadest. See hariv … Continue reading

Tõnu Lehtsaar. Suhtlemiskonflikti psühholoogia. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015

„Suhtlemiskonflikti psühholoogia“ on raamat kõigile, keda huvitab suhtlemispsühholoogia. Raamat koosneb neljast osast. Esimeses antakse ülevaade sellest, mis on üldse konflikt ja milliseid konfliktitüüpe eristatakse. Teises peatükis tutvustatakse konflikti põhjuseid. Konfliktid võivad olla nii isikute- kui organisatsioonide ja riikide vahelised, kuid konflikt laheneb siiski peaaegu alati üksikisikute tasandil. Kolmandas peatükis käsitletakse konflikti vohamist, st olukordi kus … Continue reading

Varasemad postitused