arhiiv

koolimajad

This tag is associated with 3 posts

“Future Schools : Innovative Design for Existing and New Buildings”, 2015

Käesolev raamat annab nõuandeid koolihoonete ehitamiseks ja kujundamiseks ning aitab mõista ka koolide ehitamisega seotud majanduslikke, poliitilisi ja sotsiaalseid aspekte. Raamatus vaadeldakse Inglismaa hariduselu, koolide disaini ja arhitektuuri ajaloolisest aspektist ning antakse ülevaade erinevatest kooliprojektidest Inglismaal. Juhtumianalüüsides tutvustatakse erinevaid koolihooneid: algkoole, gümnaasiume, akadeemiaid, erakoole tüdrukutele jne. Raamatu teemad ei ole radikaalsed – tegemist on praktilise … Continue reading

“School Buildings”, 2014

Koolimajade ülesandeks on olla ohutu, paindliku lahendusega ja ligipääsetav – kõige sellega peavad arhitektid ja hoonete omanikud arvestama. Käesolev käsiraamat demonstreeribki erinevate haridusasutuste arhitektuurilisi lahendusi. Autorid arutlevad hoone tüpoloogia, organisatsioonimudelite ja arengusuundade üle. Välja on toodud üle 30 rahvusvahelise koolihoone üksikasjalikud joonised ning fotod. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Sibylle Kramer “Schools : Educational Spaces”, 2010

Koolimajade arhitektuur on viimaste aastate jooksul teinud läbi suure arengu. 21. sajandi õpilastel on võimalik kasutada rohkem tööruume, mis on kohandatud erinevate õpingute jaoks, nt grupitööruumid. Multifunktsionaalsed ühisalad, kohvikud, näituseruumid ja spordivõimalused mängivad hariduses samuti olulist rolli. Tänapäeva koolimajade planeerimise ja disainimise juures on oluline luua ruume, mis arvestavad nii õpilaste hariduslikke vajadusi kui ka … Continue reading

Arhiiv