arhiiv

korrosioon

This tag is associated with 4 posts

Lembi-Merike Raado “Korrosioonikaitse ehituses”, 2022

Lembi-Merike Raado on Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor. Raamatus käsitletakse järgmiseid teemasid: materjali püsivus, bioloogilised tegurid, korrosiooni liigid jne. Lisaks tutvustab autor enamlevinud ehitusmaterjale nagu raudbetoon, metallid, puit, tsemendibaasilised materjalid jt. Raamatus on ka hulgaliselt andmeid standardite ja ehitusnormide kohta, kõikide teoreetiliste seisukohtade põhjendamisel on kasutatud autori avaldatud teadusartikleid ja -raamatuid. Raamat on koostatud õpikuna ehituse eriala … Continue reading

“Maintenance and Safety of Aging Infrastructure”, 2014

Raamat tutvustab uusimaid teadusavastusi vananevate ehituskonstruktsioonide hoolduse ja ohutuse valdkonnas. Antakse ülevaade arvutuslikest ja eksperimentaalsetest tehnikatest kahjustuste hindamisel, aga ka hoonete, sildade ja laevade hooldusel ja moderniseerimisel. Erinevate rajatiste kuluefektiivsel haldamisel ja hooldusel on vajalik nii rajatiste tehniliste omaduste kui ka kogu elutsükli jooksul tehtud kulutuste tasakaal. Peamised teemad raamatus on vananevad ehituskonstruktsioonid, kliimamuutused ja … Continue reading

“Handbook of Hot-dip Galvanization”, 2011

Galvaanimisel kaetakse teraspinnad tsingikihiga, et tõsta roostele vastupidavust ja parandada materjali omadusi. Paljud ehitised ja ehituskonstruktsioonid nagu raudteejaamad, sillad ja metallkuplid toetuvad teraskarkassile, mis peab aastakümneid vastu pidama kahjustavates keskkonnatingimustes. Sellisel juhul on galvaanitud teras õige valik. Käsiraamat annab süstemaatilise ülevaate galvaanimise protsessi kõigist etappidest. Lisaks käsitletakse eraldi peatükkides ka tööohutust, keskkonnakaitset, kasumlikkust ja kvaliteedijuhtimist. … Continue reading

M. J. Hornsby “Hot-dip Galvanizing : A Guide to Process Selection and Galvanizing Practice”, 1995

Suurenenud vastupidavamate kinnitusvahendite nõudlus seadmete eluea pikendamiseks (näiteks kalalaevad) muudab selle illustratsioonidega kuumtsinkimise raamatu väga oluliseks teoseks inseneride, riigiametnike ja tööde juhtide raamaturiiulitel. Kuumtsinkimine on hea meetod kaitsmaks malmist või terasest osasid korrodeerumise eest. Esimene osa raamatust tutvustab märgasid ja kuivasid kuumtsinkimise protsesse, sealhulgas töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtteid. Teine osa sisaldab galvaneerimistsehhi maksumuse ja spetsifikatsioonide … Continue reading

Arhiiv