arhiiv

küsitlusuuringud

This tag is associated with 3 posts

Ian Brace “Questionnaire Design : How to Plan, Structure and Write Survey Material for Effective Market Research”, 2018

Tegemist on praktilise käsiraamatuga turu-uuringute teemaliste küsitluste koostamisest. Tutvustatakse küsitluste läbiviimise ja küsimustike koostamise põhitõdesid (sh online-küsimustike koostamise), erinevaid tarkvaralisi lahendusi ja mõõtevahendeid. Puudutakse ka eetilisi küsimusi, andmekaitse edusamme ning küsimustike koostamise eripära ülemaailmsete uuringu puhul. Kuna vajadus rahvusvaheliste internetipõhiste küsitluste ja andmete järele on suur ja turuülevaadete hindamisel on küsitlused ülivajalikud, siis käesolev raamat … Continue reading

Don A. Dillman “Cram101 Textbook Outlines to Accompany : Internet, Mail, and Mixed-mode Surveys : The Tailored Design Method”, 2011

Tegemist on töövihikuga, mis käsitleb kombineeritud küsitlusuuriguid, veebi- ja e-postiküsitlusi. Töövihikusse on kokku kogutud kõik teemat puudutavad terminid, organisatsioonid ja sündmused, mida võib vaja minna materjalist arusaamisel. Vaatluse alla on võetud küsitlusuuringute metodoloogia, sihtotstarbelised küsitlusuuringud, pikaajalised ja paneelküsitlusuuringud internetis, missuguseid küsimusi kasutada, kuidas jõuda üksikutelt küsimustelt küsitluseni, klientide tagasiside, sponsorlus, andmete kogumise korraldamine, küsitlusuuringud äris … Continue reading

Vera Toepoel “Doing Surveys Online”, 2016

Praktiline käsiraamat “Doing surveys online” on abimaterjal üliõpilastele veebiküsitluste läbiviimiseks akadeemilistest või isiklikest huvidest ja vajadustest lähtuvalt, samuti metoodikutele ja teemast huvitatud laiemale lugejaskonnale. Autori sõnul kirjutas ta just sellise raamatu, millest ise aastaid tagasi puudust tundis, kui hakkas lähemalt küsitlusuuringute teemaga tegelema. Käsiraamatus on teemad järjestatud vastavalt üldisele uurimisprotsessile: tutvustatakse online-küsitlusuuringut üldiselt, lahatakse küsimuste … Continue reading

Arhiiv