arhiiv

küttesüsteemid

This tag is associated with 5 posts

Ülo Kask, Villu Vares, Marten Saareoks “Puitkütuste kasutaja käsiraamat”, 2020

Raamatus käsitletakse puitu kui kütust, selle omadusi, kvaliteediklasse, standardeid, räägitakse ladustamisest ja ettevalmistamisest põletamiseks, põhilistest põletustehnoloogiatest  ja – seadmetest ning nende mõjust keskkonnale. Lisaks on uuritud soojusvarustusviise rõhuasetusega soojuse ja elektri koostootmisele ning hübriidsele soojusvarustusele, antakse ülevaade küttesüsteemide kavandamisest, planeerimisest ja majandusliku tasuvuse arvutamisest. Link raamatule veebis Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

“Soojussõlmed : juhised ja eeskirjad”, 2019

Juhised on Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu poolt välja töötatud dokumendi TS1 / 2007 täiendatud ja korrigeeritud versioon. Soovituse täiustamisel on aluseks võetud uuenenud seadusandlust, täiustunud tehnoloogilist valmisolekut ning valdkonnas juba levinud parimaid praktikaid. Dokument on otstarbekas aluseks võtta soojussõlmede tellimisel. Selle koostamisel on lähtutud järgmistest õigusaktidest: EL direktiiv 2014/68/EL, „Seadme ohutuse seadus“, „Toote nõuetele … Continue reading

Kalle Päärni “Tehnosüsteemid väikeelamus : küte, ventilatsioon, vesi, kanalisatsioon”, 2014

Käsiraamat „Tehnosüsteemid väikeelamus“ on mõeldud tavalisele eramuehitajale. Siit leiab nõuandeid kütte-, vee- ja kanalisatsiooni- ning ventilatsioonisüsteemi kavandamiseks, hankimiseks, ehitamiseks ja tööde organiseerimiseks. Käesoleva raamatu näol on tegemist tõlkega soome keelest, kuid nõuded tehnosüsteemide rajamisel on Eestis ja Soomes sarnased, kuna liigutakse ju ühises euroruumis ühiste eesmärkide poole – vähem saastet, väiksem energiakulu. Selleks, et lugeja … Continue reading

Teet-Andrus Kõiv, Aivar Rant “Hoonete küte”, 2013

Käesolev raamat annab ülevaate erinevatest küttesüsteemidest ja nende  liigitamisest. Käsitletakse soojusliku sisekliima, soojuslevi, soojuskadude, soojuserikadude ja Eesti kraadpäevade mõisteid. Antakse põhjalik ülevaade energiaauditeerimisest ja energiamärgistest. Eraldi peatükid on ka õhkküttele, aurküttele ning elekterküttele. Hoonete soojusvarustuse peatükis on antakse ülevaade soojussõlmede armatuurist ja vajalikest seadmetest. Raamatu lõpetab peatükk päikesekiirgusest ja selle kasutamisest hoonete soojusvarustuses. Vaata saadavust … Continue reading

Randall McMullan “Environmental Science in Building”, 2012

Käesoleva raamatu peatükid on üles ehitatud nii, et selle lugemine ei eelda sügavaid teadmisi teadusest ja matemaatikast ning sobib kasutamiseks üliõpilastele, geodeetidele, keskkonnateadlastele, ehitajatele, arhitektidele. Käsitletud on järgmisi teemasid: kliimamuutused, süsiniku ja energia juhtimine, jätkusuutlikkus ehituses, rohelised ehitised – mõistmaks keskkonnateadust ehitusvaldkonnas. Raamatule on loodud toetav veebileht www.palgrave.com/engineering/builtenvironment/mcmullan, kust võib leida täiendavaid harjutusi, kasulikke linke … Continue reading

Arhiiv