//
Arhiiv

liiklusohutus

This tag is associated with 2 posts

Rail Safety : Challenges, Oversight Issues, and Positive Train Control. Nova Science Publichers, 2014

Raamat käsitleb Ameerika Ühendriikide rongiliikluse ohutuse teemat. Ameerika Ühendriikide Föderaalse Raudtee Administratsiooni (FRA) tööks on järelevalve, et raudteed vastaks ohutusnõuetele. Raamatus analüüsitakse võrgustikku, mida FRA, osariigid ja raudteed kasutavad, kindlustamaks raudteeliikluse ohutust. Samuti vaadeldakse, kui suuri vahendeid eraldatakse ohutuse tagamiseks ning milliseid väljakutseid FRA töös ette tulla võib. Kahes peatükis tutvustatakse kahte uuringut, mis tehti … Continue reading

Transportation, Traffic Safety and Health – Human Behaviour. Springer, 2000

Käesoleva väljaande puhul on tegemist konverentsikogumikuga, mis koondab samanimelisel konverentsil peetud ettekandeid. Ettekanded käsitlevad inimkäitumise seost liiklusohutuse planeerimisega. Uuritakse, kuidas liikleja käitumine võib põhjustada õnnetusi ning kuidas erinevate ühiskonnasektorite eestkõnelejad (nt poliitikud) saavad mõjutada liikleja käitumist. Autorite hulgas on nii teadlasi, arste kui ka autotööstuse esindajaid. Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if … Continue reading

Varasemad postitused