arhiiv

linnaarhitektuur

This tag is associated with 20 posts

David Sim “Pehme linn : tihedus, mitmekesisus ja lähedus argielus”, 2021

Raamat esitleb tähelepaneikuid mõnede põhiliste linnavormide ja linnakujunduse aspektide kohta, mis võiks luua jätkusuutlikumaid ja vastupanuvõimelisemaid kogukondi ning tervema ja õnnelikuma elu neis elavatele inimestele. Raamat on jaotatud kolme suuremaks osaks. Neis käsitletakse teemasid nagu linnastumise probleemid, liikumisega seotud füüsilised ja sotsiaalsed väljakutsed ja siseruumides elavate inimeste ühendamine õues olevaga. Autori eesmärk ei ole maailma … Continue reading

“Spaces of Uncertainty : Berlin revisited”, 2018

Vaatamata Berliini suurtele muutustele, mille läbi on saanud lõhestatud linnast loomepealinn, on veel seal leida killustatust ja tühja linnasisest maad. Raamat paljastab selle ruumi muutuva olemuse ja keeruka poliitika. Aastatel 2001–2016 tehtud fotod näitavad, kuidas eikellegimaa on asendunud uute korteritega ja maa-alused olengukohad on muutunud kaubanduskeskusteks. Lisaks viiakse lugeja ülejäänutesse linnakõrbetesse ja ootamatutesse vabaduse kantsidesse … Continue reading

Colin Rowe, Fred Koetter “Collage City”, 1978, 1995

Raamatu esmatrükk ilmus 1978. aastal. Teos on kaasaegse arhitektuuri ideoloogiatest, nende päritoludest, ilmingutest ja vigadest. Mõlemad autorid olid mõjukad arhitektid ja teoreetikud. Nende töö on modernismiliikumise kriitiline ümberhindemine. Märgivad, et modernistlikud utoopilised visioonid olid küll mõjusad, aga viisid lõpuks elamiskõlbmatute linnadeni. Alternatiivina pakutakse fragmentidest koosneva linna ehk kollaažlinna idee. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER/ Check the availability … Continue reading

Francisco Martínez “Remains of the Soviet Past in Estonia : An Anthropology of Forgetting Repair and Urban Traces”, 2018

Eestis on pealekasvanud uus põlvkond, kes ei mäleta nõukogude ajast enam mitte midagi. Francisco Martinez uurib oma raamatus nõukogude aegset pärandit Eestis. Ta vaatleb neid paiku ja kohti ning  materiaalseid struktuure, kus vanad ja uued ideed ning põlvkonnad põrkuvad ja saavad taas kokku. Uurides kultuuriajalooliselt tähtsaid paiku, näitab autor, et noorem põlvkond ei järgi enam … Continue reading

R. Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour “Learning from Las Vegas: The Forgotten Symbolism of Architectural Form”, 1996

Tegemist on raamatuga, mis esimest korda ilmus 1972. aastal ja aitas toona edendada postmodernismi kunstiliikumist. Raamatus vaadeldakse Las Vegase kuulsaima puiestee Stripi arhitektuuri ja uuritakse valglinnastumise, reklaami ja kaubandusliku ikonograafia rolli kaasaegses hoonekujunduses. Uurimistöö tulemuseks on kaasaegse arhitektuuri kriitika. Käesolev 1996. aasta väljaanne on võrreldes 1972. aasta originaaliga väiksema formaadiga ja siin on pilte tunduvalt … Continue reading

“Lõpetamata linn : Tallinna linnaehituslikud visioonid = City Unfinished : Urban Visions of Tallinn”, 2021

“Lõpetamata linn” on EKA arhitektuuriteaduskonna poolt koostöös Tallinna linnaga läbiviidav kolmeaastane laiapõhjaline uurimistöö, mis küsib, milline võiks olla hea ja elamisväärne linn 21. sajandil ja kuidas see võiks väljenduda Tallinna linnaehituslikus arengus. Vaadeldakse nii Tallinna kui väikelinna ja asulate praegust olukorda regionaalses ja rahvusvahelises konkurentsis nii elamise, töötamise kui ruumilise arengu potentsiaali seisukohalt. Millises linnas me … Continue reading

David Sim “Soft City : Building Density for Everyday Life”, 2019

Pehme linn tähendab keskkonda, kus on liikumine sujuv ja mugav, kohandub pidevalt meie muutuvate vajadustega ning kus inimene saab elada kvaliteetset elu. Raamatus toob David Sim kogu maailmast näiteid ja ideid, kuidas on võimalik muuta inimese jaoks linna paremaks keskkonnaks. Ta näitab, et tiheduse suurendamisest ei piisa. Pehme linn peab jätkusuutliku linnakeskkonna ja ühiskonna tagamiseks arvestama … Continue reading

Jonathan Tarbatt “The Urban Block : A Guide for Urban Designers, Architects and Town Planners”, 2020

Raamatus mõtestatakse lahti kvartali mõiste keskendudes nn „perimeter block“ kvartali tüübile, mida tuntakse linna ja eeslinna kujundamises juba aastatuhandeid. Sellise kujunduse päritolu viib kindlusteni, mille välisseinad pidid kaitsma sisemisi „privaatsemaid“ osi. Raamatus tutvustataksegi kvartalite ajalugu läbi sajandite, selle terminoloogiat ja kujundamise printsiipe. Teemade illustreerimiseks on rohkelt juhtumiuuringuid fotode ja joonistega Euroopa erinevatest linnadest. Vaata saadavust … Continue reading

“Why Density? Debunking the Myth of the Cubic Watermelon = Desmontando el mito de la sandía cúbica”, 2015

Raamatus on vaatluse all tiheda linna kontseptsioon; uuritakse tiheduse olemust tänapäevases linnakeskkonnas ning kuidas seda rakendada korterelamute puhul. Kirjeldades erinevaid hooneid, dokumenteeritakse neid üksikasjalikult, tehakse järeldusi toimivuse ja kvaliteedi kohta seda just ökoloogilises mõttes. Tiheduse all peetakse silmas mitte mahulist ärakasutamist, vaid kolme elemendi – mõjurid, vood ja territoorium –  koostoimet. Eraldi vaatluse all on … Continue reading

Jana VanderGoot “Architecture and the Forest Aesthetic : A New Look at Design and Resilient Urbanism”, 2018

Metsadel on inimkonna jaoks olnud alati väga oluline tähendus. Inimesed võiksid elada linnaruumis, mis meenutab elavat metsa. Metsa integreerimine linnaruumi on midagi palju enamat kui lihtsalt puude ja põõsaste istutamine, see annab kujundajale võimaluse luua ühendatud toiduahelaid, läbilaskvaid põrandaid-pinnaseid, kaitsvaid varjualuseid, kasulikke komposteerimisalaseid ning vastupidavaid ökoloogilisi kogumeid. Raamatusse on lisatud juhtumiuuringud Tšiilist, Jaapanist, USA-st, Austraaliast, … Continue reading

Arhiiv