arhiiv

määrded

This tag is associated with 4 posts

Mihkel Naams “Määrdeainete lühikursus”, 2015.

„Määrdeainete lühikursuse“ autor emeriitprofessor Mihkel Naamsi karjäär oli ligi pool sajandit seotud Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Tänapäeval on tehnikavaldkonnad väga muutuvad ja komplekssed, pidevalt tuleb juurde uusi teemasid ja oma olemuselt on need interdistsiplinaarsed – kõike seda on Naams haaravalt ja huvitavalt edasi andnud. Antud raamat on unikaalne nii oma sisu kui ka autori erakordse pühendumuse osas. Määrdeainete … Continue reading

Gwidon W. Stachowiak “Engineering Tribology”, 2014

Käesolev teos annab põhjaliku ülevaate kulumise, määrimise ja hõõrdumise mehhanismide kohta. Raamatust leiab infot järgmiste teemade kohta: ülevaade triboloogiast, määrdeained ja nende füüsikalised omadused, hüdrodünaamika ja määrded, kulumine, sh adhesioon, söövitav ja oksüdatiivne kulumine,  tulevikusuunad triboloogias. Lugejasõbralikud teemakäsitlused koos graafiliste illustratiivsete joonistega aitavad paremini mõista ja lahendada keerulisi probleeme. Raamat sobib viimase aasta masinaehituse üliõpilastele … Continue reading

Marika Torbacke “Lubricants : Introduction to Properties and Performance”, 2014

Inimesed, kes triboloogiat kasutavad, töötavad sageli masinaehituse valdkonnas. Need, kes määrdeainetega töötavad, on üldjuhul keemia-alase taustaga. Käesolev raamat ühendab määrdeainete keemia ja triboloogia ning annab ülevaate teooriast ja praktilistest rakendusvõimalustest hüdraulikas ja sisepõlemismootorites. Raamatu esimeses osas tehakse sissejuhatus triboloogiasse, tutvustatakse määrdeainete omadusi ning peamisi vedelikke ja lisaaineid. Teises osas käsitletakse määrdeainete rakendamise võimalusi, triboloogilisi teste … Continue reading

Mihkel Naams “Autode määrdeained”, 2012

Raamatus „Autode määrdeained“ leiavad käsitlemist automootoriõlid, jõuülekandeõlid ja vedelikud, erinevad plastsed määrded ning autode tehnilised vedelikud. Toodud on olulisemad õlidega seotud lühendid ja nende selgitused. Raamat sisaldab nelja peatükki: 1. Automootoriõlid; 2. Auto transmissiooniõlid ehk jõuülekandeõlid ja -vedelikud; 3. Auto plastsed määrded; 4. Auto tehnilised vedelikud. Raamat sobib õppevahendiks algteadmiste omandamisel, aga ka autojuhtidele ja … Continue reading

Arhiiv