arhiiv

masinaehitus

This tag is associated with 22 posts

Mikell P. Groover “Automation, Production Systems, and Computer-integrated Manufacturing”, 2016

Antud raamatu esimene köide ilmus 1980. aastal ning selles käsitleti järgmisi teemasid: automatiseeritud tööliinid, liinitöö tasakaalustamine, numbriline kontroll, CAD/CAM, kontrollitehnoloogia, protsessi kontroll, tootmise planeerimine, grupitehnoloogia ja paindlikud tootmissüsteemid. Käesoleval aastal ilmunud neljanda trüki peamine eesmärk on sama, mis eelnevatelgi – anda ajakohast informatsiooni tootmissüsteemidest, sellest, kuidas nad on automatiseeritud ning kuidas on neid võimalik tulemuslikkuse … Continue reading

K. Shanmuga Sundaram “Hydraulic and Pneumatic Controls : (Understanding Made Easy)”, 2014

„Hydraulic and pneumatic controls“ on kirjutatud üliõpilastele, et nad saaksid valdkonnast selge arusaama. Tänapäeva automaatikatööstuses on teadmised hüdraulikast ja pneumaatikast alustalaks. Käesoleva raamatu eesmärk on muuta käsitletav teema lihtsamaks skeemide ja illustreerivate diagrammide abil. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

“Handbook of Hot-dip Galvanization”, 2011

Galvaanimisel kaetakse teraspinnad tsingikihiga, et tõsta roostele vastupidavust ja parandada materjali omadusi. Paljud ehitised ja ehituskonstruktsioonid nagu raudteejaamad, sillad ja metallkuplid toetuvad teraskarkassile, mis peab aastakümneid vastu pidama kahjustavates keskkonnatingimustes. Sellisel juhul on galvaanitud teras õige valik. Käsiraamat annab süstemaatilise ülevaate galvaanimise protsessi kõigist etappidest. Lisaks käsitletakse eraldi peatükkides ka tööohutust, keskkonnakaitset, kasumlikkust ja kvaliteedijuhtimist. … Continue reading

Andrew Parr “Hydraulics and Pneumatics : A Technician`s and Engineer`s Guide”, 2011

Raamat koosneb üheksast peatükist, mis hõlmavad nii hüdraulilisi kui pneumaatilisi masinaid, nende aluspõhimõtteid, sealhulgas ohutuse standardeid ja eeskirju. Teose käsitlus on praktiline, mis ei nõua sügavaid teoreerilisi ja matemaatilisi teadmisi. Uuendatud väljaanne on vastavuses kaasaegsete arengutega ja vajadustega. Põhjalikult on uuendatud peatükk ohutusstandarditest, et tagada inseneride töö vastavus määrustele. Lisatud on ka uusi ajakohastatud viiteid, … Continue reading

Brian S. Elliott “Compressed Air Operations Manual : An Illustrated Guide to Selection, Installation, Applications, and Maintenance”, 2006

Käesoleva käsiraamatu eesmärk on anda teadmisi suruõhusüsteemidest ja nendega seotud töövõtetest. Lugejal on võimalik õppida mitmeid näpunäiteid ja tehnikaid, näiteks kuidas määrata kindlaks erinevate kompresssorite mõju ja kompressori kontrolltüüpe, samuti õppida selgeks põhilisemad üldise hoolduse võtted. Raamat on suunatud eelkõige operaatoritele, mehaanikutele ja alustavatele inseneridele. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

James Ron Leigh “Control Theory : A Guided Tour”, 2012

James Ron Leigh’ teos annab ülevaate optimaalse juhtimise teooriast. Tegemist on väga laia valdkonnaga, kuid autor muudab teema arusaadavaks, tuues välja põhimõisted, mida on selgitatud näidete abil. Optimaalse juhtimise teooria on üles ehitatud väga lihtsatele ideedele, nt stabiilsus ja tagasisideahel. Lisaks käsitletakse ka matemaatilist modelleerimist, lineaarsüsteeme, Laplace’i teisendust jpm. Teose esmatrükk ilmus juba 1992. aastal, … Continue reading

Tilo Pfeifer “Production Metrology”, 2002

Õpik annab ülevaate tootmise mõõtmestamise alustest ja aitab teadmisi praktikas rakendada. Kaetud on kõik olulisemad teemad nagu kontrolli planeerimine, andmete salvestamisest kuni nende hindamiseni. Tegemist on asjaliku juhendiga, kuidas teostada täielikku tootmise mõõtmestamise kvaliteedikontrolli. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Alex Krulikowski “Alex Krulikowski’s ISO Geometrical Tolerancing : Reference Guide”, 2014

ISO geomeetriliste tolerantside kiirjuhend sisaldab ISO 1101:2004 standardit ja teisi tuginevaid standardeid. Iga peatükk annab kiire võrdluse ASME ja ISO standardite kohta. Sisaldab teemasid nagu ISO jooniste kokkulepped, GPS põhitõed, suuruse ja piiride tingimused, piirid ja istud, orientatsiooni ja asukoha hälbed jne. Raamat on jooniste tõlgendamisel heaks abimeheks. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Gwidon W. Stachowiak “Engineering Tribology”, 2014

Käesolev teos annab põhjaliku ülevaate kulumise, määrimise ja hõõrdumise mehhanismide kohta. Raamatust leiab infot järgmiste teemade kohta: ülevaade triboloogiast, määrdeained ja nende füüsikalised omadused, hüdrodünaamika ja määrded, kulumine, sh adhesioon, söövitav ja oksüdatiivne kulumine,  tulevikusuunad triboloogias. Lugejasõbralikud teemakäsitlused koos graafiliste illustratiivsete joonistega aitavad paremini mõista ja lahendada keerulisi probleeme. Raamat sobib viimase aasta masinaehituse üliõpilastele … Continue reading

James D. Meadows “Tolerance Stack-up Analysis : [For Plus and Minus and Geometric Tolerancing]”, 2010.

Masinaelementide projekteerimisel on vaja täpselt välja arvutada mõõtmed, et osad omavahel kokku sobiksid. Raamatus kirjeldatud analüüs eeldab teadmisi geomeetrilisest dimensioneerimisest ja tolereerimisest. Teos on põhjalik, samas kirjutatud arusaadavas stiilis ning sisaldab asjakohaseid jooniseid, terminite loetelu ja ülesandeid koos vastustega. Raamatu sisu vastab ASME Y14.5-2009 standardile. Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Arhiiv