//
Arhiiv

moraal

This tag is associated with 2 posts

Friedrich Nietzsche. Moraali genealoogiast : vaidluskiri. Varrak, 2015

„Moraali genealoogiast” (1887) on Nietzsche üks kõige terviklikumaid ja süstemaatilisemaid teoseid, mis analüüsib õhtumaise juudi-kristliku moraali põhiosiseid, nende päritolu ja teisenemisi ajas. Nietzsche jaoks on genealoogial õõnestav tähendus, selle abil tahab ta seada küsitavaks meie õhtumaise moraali peamised põhimõtted, kuid ühtlasi ka kõik selle, mis otseselt või kaudselt nendel põhineb: suure osa läänemaisest mõtlemisest, teadusest, … Continue reading

Bernard Williams. Moraal : sissejuhatus eetikasse. Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2012

Bernard Williams oli 20.sajandi moraalifilosoofia üks juhtfiguure, keda tihti nimetatakse selle suuna „antiteoreetilise“ liini esindajaks. 1972. aastal avaldatud „Moraal“ oli Williamsi esimene teos. Oma ilmumisajal oli „Moraal“ suunatud angloameerika moraalifilosoofia tolle hetke peavoolu vastu, mis nägi eetikat peaaegu ainult metaeetika ja semantikana. Usuti, et filosoofi ülesanne on analüüsida üksnes moraali keelt, mitte “moraliseerida” ega isegi … Continue reading

Varasemad postitused