arhiiv

ohutus

This tag is associated with 3 posts

“Maintenance and Safety of Aging Infrastructure”, 2014

Raamat tutvustab uusimaid teadusavastusi vananevate ehituskonstruktsioonide hoolduse ja ohutuse valdkonnas. Antakse ülevaade arvutuslikest ja eksperimentaalsetest tehnikatest kahjustuste hindamisel, aga ka hoonete, sildade ja laevade hooldusel ja moderniseerimisel. Erinevate rajatiste kuluefektiivsel haldamisel ja hooldusel on vajalik nii rajatiste tehniliste omaduste kui ka kogu elutsükli jooksul tehtud kulutuste tasakaal. Peamised teemad raamatus on vananevad ehituskonstruktsioonid, kliimamuutused ja … Continue reading

Karl Õiger “Varinguohtlikest ehitusvigadest”, 2014

Karl Õiger käsitleb käesolevas raamatus oma pikaajalise praktika jooksul nähtud hoonete ja rajatiste konstruktsioonide projekteerimisel, ehitamisel-valmistamisel ja nende ekspluateerimisel esinenud suuremaid vigu, mis on põhjustanud hoonete enneaegset lagunemist, varingueelseid olukordi ja ka varinguid. Raskemate juhtumite koguarv ulatub 60ni, millest 26 olid suuremad varingud. Toodud on hulgaliselt näiteid ja analüüsitud tekkinud olukordi ning nende põhjuseid. Autori … Continue reading

“Safety at Street Works and Road Works : A Code of Practice”, 2013

Käesolev juhis on mõeldud ettevõtetele, teetöölistele, kohalikele omavalitsustele ja kõigile, kes on teetöödega seotud. Juhise eesmärk on tagada teetööde ohutus, tuues ära nõuded liiklusmärkidele, valgustusele ja turvalisusele. Juhist saab rakendada enamuse maanteede puhul, välja arvatud kiirteed ja kahesuunalised teed, mille kiirusepiirang on 50 km/h või rohkem. Käesolev juhis hakkab Suurbritannias kehtima alates 1. oktoobrist 2014, … Continue reading

Arhiiv