arhiiv

ökosüsteemid

This tag is associated with 4 posts

Michael Allaby “Basics of Environmental Science”, 2000

Käesolevas raamatus tutvustatakse teemasid, mis kõik võib koondada mõiste alla „keskkonnateadus“. Materjal on jagatud kuueks peatükiks, milles võetakse vaatluse alla keskkonnateaduse üldmõisted, ajalugu, loodusressursid, biosfäär, maateadused ja keskkonnaohje. Põhjalikult selgitatakse mõisteid nagu globaalne soojenemine, kõrbestumine, geneetiliselt muundatud toidud, happevihmad, tutvustatakse kümmet peamist bioomi ehk makrosüsteemi. Teemasid on käsitletud lihtsalt ja mittetehniliselt, lisatud on jooniseid, diagramme … Continue reading

F. Stuart Chapin, Pamela A. Matson, Peter M. Vitousek “Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology”, 2011

Maa kliima, taimestik ja loomastik on pidevas muutumises ning seepärast on hädavajalik mõista maismaa ökosüsteeme, selle protsesse ja nende tundlikkust keskkonna muutuste suhtes. See ongi käesoleva teose raamistikuks. Ökosüsteemi ökoloogia uurib seoseid organismide ja nende füüsilise keskkonna vahel maa süsteemide kontekstis. Raamat annab teadmisi ökosüsteemi ökoloogia ajaloolisest taustast, struktuurist ja kontseptuaalsetest edusammudest. Esile tõstetakse uusi … Continue reading

Charles Krebs “The Ecological World View”, 2008

Käesolev teos on raamat ökoloogilisest maailmavaatest, mis on teravas kontrastis majandusliku maailmavaatega. Me elame ajastul, mil majanduslik maailmavaade hakkab asenduma ökoloogilise maailmavaatega – aktuaalsed on teemad nagu kliimamuutused  ja jätkusuutlikkus. Raamat tutvustab ökoloogia põhiprintsiipe, minemata ökoloogiliste meetodite ja matemaatiliste argumentide detailidesse. Autor ise ütleb, et on püüdnud kirjutada loetava ja huvitava raamatu, mida üliõpilased loeksid … Continue reading

Sven Erik Jorgensen “Introduction to Systems Ecology”, 2012

„Introduction to Systems Ecology“ esitab praktiliselt rakendatava ökosüsteemide teooria ning aitab lugejatel aru saada, kuidas ökosüsteemid töötavad ning kuidas nad reageerivad ärritajatele. Raamatus demonstreeritakse paljude näidete ja illustratsioonidega seda, kuidas rakendada teooriat tähelepanekute selgitamiseks ning kuidas teha kvantitatiivseid arvutusi ja prognoose. Raamat koosneb kahest osast, millest esimene käsitleb süsteemiökoloogia baasteadmisi ning teine ökosüsteemide omadusi. Iga … Continue reading

Arhiiv