arhiiv

ökotoksikoloogia

This tag is associated with 1 post

C. H. Walker “Principles of Ecotoxicology”, 2012

Raamat kirjeldab ökotoksikoloogia põhiprintsiipe, tegemist on neljanda täiendatud trükiga. Teos annab mitmekülgse ülevaate sellest, kuidas mürgid ja saasteained looduses toimivad – ülevaade molekulidest populatsioonideni. Autorid kirjeldavad põhilisemaid saastajaid ja nende mõju loodusele. Selgitatakse kuidas mürgid mõjutavad populatsioonide geneetikat ja ökoloogiat, nanoosakeste saaste olemust ja kemikaalrelvade mõju, bioakumulatsiooni toimimist, biomarkereid ja riskihindamist ning saaste monitoorimist. Lisaks … Continue reading

Arhiiv