arhiiv

õpetamine

This tag is associated with 3 posts

“Teaching Engineering”, 2015

Raamat inseneriharidusest vastava valdkonna doktorantidele ja professoritele, aga ka magistriõppe tudengitele erialaste töötubade läbiviimiseks. Alustatakse konkreetsete õpetamisrakenduste tutvustamisega ja liigutakse psühholoogilistelt ja kasvatuslikelt teooritatelt selgitusteni, kuidas oma eesmärke välja töötada ja seejärel neid õpetamise tõhustamiseks kasutada. Lõpuks jõutakse õppimise ja õpetamise teoreetiliste alusteni ning selle mõjuni õpilastele. Raamat hõlmab kõiki inseneri- ja muude tehniliste ainete … Continue reading

Richard M. Felder “Teaching and Learning STEM : A Practical Guide”, 2016

Tegemist on raamatuga STEM õppest, mis põhineb ideel harida õpilasi loodus- ja täppisteadustes interdistsiplinaarse ja rakendusliku lähenemisega. Õpe võimaldab õppijal teostada projekte insenertehnilisi protsesse rakendades. Raamatus antakse nõuandeid, kuidas planeerida ja viia läbi tunde, milles õpilased oleks aktiivselt kaasatud olenemata klassi suurusest; kuidas kasutada tehnoloogiaid veebi- ja hübriidkursustel; aidata õpilastel arendada endas probleemide lahendamise oskusi, … Continue reading

“Team-Based Learning : A Transformative Use of Small Groups in College Teaching”, 2004

Raamat tutvustab grupipõhist õppimist – see on mõjukas ja mitmekülgne õpetamise strateegia, mille käigus moodustatakse õppegrupid. Selline meetod parandab õpetamise kvaliteeti igas valdkonnas ning võidavad nii üliõpilased kui ka õpetajad. Grupipõhise õppimise idee pärineb 1970ndatest aastatest Larry Michaelsenilt. Ta kasutas tundides grupitegevusi ja –ülesandeid ning see aitas üliõpilastel õpitut rakendada, mitte lihtsalt mingi teema kohta … Continue reading

Arhiiv