//
Arhiiv

personalijuhtimine

This tag is associated with 10 posts

Michael Bungay Stanier. Coaching´u harjumus : räägi vähem, küsi rohkem ja muuda oma juhtimisviis igaveseks. Äripäev, 2022

Coaching tähendab teiste aitamist ja nende võimete vallapäästmist. Kui coaching‘u harjumuseks võtta, saab hõlpsalt lõhkuda kolm nõiaringi, mis vaevavad meid tööl: liigse sõltuvuse loomise, töösse uppumise ja ühenduse kaotamise.  Raamatu tuum on seitse küsimust, mis aitavad neist kolmest nõiaringist välja murda ja oma töötamise viisi paremaks muuta. Need küsimused suudavad muuta iganädalasi üks ühele kohtumisi, meeskonnakoosolekuid, müügikohtumisi … Continue reading

Kim Scott. Radikaalne siirus : ole vinge boss, kaotamata oma inimlikkust. Äripäev, 2021

Väikesed idufirmad alustavad oma edukat teekonda tavaliselt väikse ja ühtse tiimina. Nad annavad üksteisele otsekohest tagasisidet, kuid samal ajal teevad nad seda suurima hoolivusega. Mida suuremaks firma paisub, seda anonüümsemaks muutuvad ka töötajatevahelised suhted. Suur tõenäosus on sellise keskkonna tekkimisele, kus kõrgema positsiooniga inimestega suheldakse manipuleeriva ebasiirusega ja madalama positsiooniga vastiku agressiivsusega. Kultuur muutub mürgiseks. … Continue reading

Rasmus Hougaard, Jacqueline Carter. Juhi mõtteviis : kuidas iseennast, oma inimesi ja organisatsiooni erakordsete tulemusteni juhtida. Äripäev, 2020

Raamatus pakutakse lihtsaid strateegilisi lahendusi, kuidas ärimaailmas paremini keskenduda, rahu säilitada ja pea külm hoida. Hougaard ja Carter pööravad segi kõik senised juhtimiskäsitlused ning vaatavad teemat värske ja sügavalt inimliku pilguga. Nad selgitavad, kuidas kasvatada õnnetundest, tähendusrikkusest, julgusest ja põhimõttekindlusest laetud töökultuuri, milles pole lämmataval egotsentrilisusel ja ebapädeval riskivalmidusel mingit kohta. Raamat on mõeldud kõigile … Continue reading

Ketlin Kasak. Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi? Kirjutaja, 2020

Tegemist on juhtidele mõeldud raamatuga toetamaks nende mõtteid ja otsuseid personalivaldkonnas. Raamatust saad selguse, mismoodi töötab uue maailma värbamine ja personalijuhtimine, kuidas kiiresti muutuvate põhitõdedega kaasa minna ning milliseid uusi strateegiaid kasutusele võtta, et kogu äritegevus oleks jätkuvalt edukas ja kasumlik. Kõik raamatusse kogutud strateegiad, lähenemised, meetodid ja arvamused põhinevad autori sõnul tema enda isiklikel … Continue reading

Juhi käsiraamat : Silmapaistva liidri 17 oskust. Äripäev, 2019

Tegemist on käepäraseid nõuandeid ja konkreetseid juhtnööre pakkuva kompaktse käsiraamatuga, mis põhineb Harvard Business Review´ autorite klassikaks saanud artiklitel, uuringutel ja uutel veel kujunemisjärgus ideedel. Soblik lugemismaterjal neile, kel selge eesmärk saada paremaks juhiks ja liidriks ning neile, kes soovivad oma arengusse investeerida ja sellega aidata kaasa oma ettevõtte uuendamisele ja arendamisele. Raamat on jagatud … Continue reading

Alart Ojastu. Ratsionaalne emotsionaalsus : tugevad tulemused pehmetest tegudest. Pilgrim, 2019

Raamat on mõeldud juhile, kes seisab silmitsi peagi saabuva 2020. aasta igapäevatöö väljakutsetega ja mõtleb lahendustele, kuidas teha midagi paremini olukorras, kus ligi 70% töövõtjaid on Y-generatsiooni esindajad. Alar Ojastu on suurte kogemustega koolitaja ja isiksuse arengut pikalt uurinud, kuid tunneb, et mida rohkem teada saab, seda enam on sellel alal uut õppida. Tegemist on … Continue reading

Personalijuhtimise käsiraamat. Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, 2017

Tegemist on mahukas käsiraamatuga autorite kollektiivilt, kes ise igapäevaselt personalitööd teevad. Raamatusse on koondatud kõik personalitöö valdkonnad: personalitöö sisseseadmine, personalistrateegia, tööjõu vajaduste planeerimine, töö analüüs ja töökohtade kujundamine, personali värbamine ja valik, tulemusjuhtimine, personaliarendus ja koolitamine, tasustamine, personali uuringud, töötajate heaolu ja infovahetuse korraldamine. Toodud on töös vajaminevad juhised, erinevad edukad personalijuhtimise praktikad ja kogemuslood, … Continue reading

Gary D. Chapman. Tunnustamise viis keelt tööl : organisatsioonide tugevdamine inimesi innustades. Allika, 2014

„Tunnustamise viis keelt tööl“ on hittraamatu „Armastuse viis keelt“ autori uus bestseller, kus pakutakse võimalusi armastuse viie keele rakendmiseks töökohal. Inimesed vajavad tunnustust ning seda, et nende tööd hinnatakse. Kui neid tingimusi ei täideta, siis väheneb tööga rahulolu. Autorid jagavad juhtidele näpunäiteid, kuidas oma meeskonda kõige tõhusamalt kiita ja innustada, et töötajate rahuolu oma tööga … Continue reading

Matthias Simon Schäfer. Passenger Railway Crew Scheduling : Models, Methods, and Applications. Shaker Verlag, 2011

Saksamaal moodustab raudtee olulise osa transpordisüsteemist. Reisijateveoga tegelevates raudtee-ettevõtetes töötab tuhandeid töötajaid. Raudtee juhtimine vajab keerukat otsuste tegemise keskkonda, kus hallata ekspluatatsiooni-, taktikaliste ja strateegiliste küsimuste lahendamist. Meeskonna juhtimine, graafikute koostamine ja planeerimine minimaalsete kuludega on üks peamisi probleeme. Käesoleva väitekirja aluseks on uurimusprojekt koostöös ettevõttega DB Fernverkehr, et luua nõustamissüsteem meeskonnajuhtimise jaoks. Raamat on … Continue reading

Ettevõtlusõpik-käsiraamat. Atlex, 2013

“Ettevõtlusõpik-käsiraamat” on käepäraseks abimaterjaliks alustavale ettevõtjale ja sobib ka kooliõpikuna kasutamiseks. Toodud on ülesanded ja arutlusteemad, põhjaliku äriplaani koostamise juhend, raamatupidamise algõpetus, noorte ja kogemustega ettevõtjate nõuanded algajale, dokumendinäidised, juhtnöörid ettevõtte registreerimiseks, viited vajalikele internetilehekülgedele ja õigusaktidele, juhendid töötasu arvutamiseks, teave maksude ja maksete kohta, nõuanded tööotsijale. Õpik on lihtsas keeles ja kergesti loetav. Vaata, kas … Continue reading

Varasemad postitused