//
Arhiiv

pinnasemehaanika

This tag is associated with 4 posts

William Powrie. Soil Mechanics : Concepts and Applications. CRC Press, 2014

„Soil mechanics: concepts and applications“ annab tudengitele teadmised pinnasemehaanika aluspõhimõtetest. Käsitletakse erinevaid pinnase tüüpe, pinnase tugevust, põhjavee voolu ja kontrolli, vundamente, maaaluseid ehituskonstruktsioone, testimist jpm. Teos sisaldab rohkelt näiteid, samuti on iga peatüki lõpus toodud küsimused enesehindamiseks. Raamatu sisu vastab standardile Eurocode 7.   Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item … Continue reading

Bela Bodo. Introduction to Soil Mechanics. Wiley Blackwell, 2013

„Introduction to soil mechanics“ on suurepärane sissejuhatav ja ülevaatlik materjal geotehnika inseneridele ning pinnasemehaanikutele. Raamatus kirjeldatakse pinnasemehaanika põhiprintsiipe, mulla sisalduse tähtsust, uuringutes kasutatavaid tehnikaid ja pinnase käitumisele iseloomulikke jooni. Autorid on püüdnud määratleda erinevaid põhimõtteid ning kontseptsioone, et anda edasi lühikesed, selged ja üksikasjalikud selgitused. Raamat sisaldab rohkelt praktilisi näiteid (sisaldab diagramme, graafikuid ja tabeleid). … Continue reading

“Pihojen pohja- ja päällysrakenteet : suunnittelu- ja rakentamisohjeet”, 2007

„Pihojen pohja- ja päällysrakenteet“ sisaldab juhiseid õuealade maa-aluste ja maapealsete ehitiste projekteerimiseks ja ehitustööde läbiviimiseks. Eeskiri on mõeldud kasutamiseks ehitajatele, ametnikele, projekteerijatele, ettevõtjatele ning selle ala õppuritele. Eeskirjaga on püütud liita õuealade planeerimine piirkonna üldplaneeringute osaks. Samuti on eesmärgiks tõsta planeeringute ja nende realiseerimise kvaliteeti, parandada ehitiste kasutamise otstarbekust ning tõsta nende kasutusaega. Eeskirja pearõhk … Continue reading

Geotekninen suunnittelu : eurokoodin EN 1997-1 suunnitteluohje. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto, 2009

Soome Ehitusinseneride Liidu poolt välja antud juhend annab ülevaate geotehnilisest projekteerimisest: aspektidest, millega arvestada ehitusel. Käsitletakse järgmisi teemasid: ehitusjärelevalve, maaparandus, vundamendid, ehituskonstruktsioonid, hüdraulilised murdumised, stabiilsus, muldkehad. Raamatu lõpus on toodud näited arvutustest. Aluseks on Euroopa Liidu standard Eurokoodeks 7 (EN 1997-1) Vaata, kas raamatut saab laenutada Click to see if the item is available

Varasemad postitused